Телефон приймальні: +38(0382)76-57-49  Управління юстиції
  Повноваження органів юстиції
  Інформація про управління
  Керівництво
  Структура управління
  Прийом громадян керівництвом
  Веб-сторінки територіальних підрозділів
  Доступ до публічної інформації
  Форма подання запиту
  Графік проведення "гарячих" телефонних ліній
  Організація контролю

  Управління державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
  Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
  Єдиний Реєстр громадських формувань
  Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агенств
  Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  Запит на отримання публічної інформації
  ДО УВАГИ СУБ"ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Листи Мін’юсту щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень та бізнесу
  Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперові формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
   ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

  Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  Нормативно-правові акти
  Відділ організації та контролю за виконанням рішень
  Сектор аналітики та статистики
   Територіальні відділи
  Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
  Графік прийому громадян
  Примусове виконання рішень судів та інших органів
  Відділ примусового виконання рішень
  Реквізити рахунків відділів державної виконавчої служби для сплати авансових внесків

  Нотаріат
  Державні нотаріальні контори
  Хмельницькій обласний державний нотаріальний архів
  Приватні нотаріуси
  Інформація для нотаріусів
  Інформація для органів місцевого самоврядування

  Корисна інформація
  Телефони прямих "гарячих" ліній
   Інформація для осіб, внутрішньо переміщених в межах України
  Правові громадські приймальні
  Доступ до правосуддя
  Роз’яснення законодавства
  Запитуєте - відповідаємо
  Порядок одержання путівок за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Презентаційні правоосвітні матеріали!
  Правила звернення до Європейського суду з прав людини
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
  Громадське обговорення нормативно-правових актів
  
  Урядова "гаряча лінія" 0-800-507-309


  Архів новин
« Квітень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Контакти
29000, Україна, м. Хмельницький,
вул. Володимирська, 91
тел. +38 (0382) 76-57-49
факс +38 (0382) 76-57-49
email: info@km.minjust.gov.ua

 

Положення про відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти

 
    Головна » Структура управління » Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти » Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Головного територіального  управління юстиції у Хмельницькій області

№ 296/09 від 23 червня 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

 

І. Загальні положення

1. Відділ систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти  (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти  Головного територіального  управління юстиції у Хмельницькій області (далі – управління та Головне управління). 

2. До складу відділу входять начальник відділу, три головних спеціалісти та один провідний спеціаліст.

3. Очолює відділ начальник відділу, який безпосередньо підпорядковується начальнику управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти.

4. Начальник відділу організовує роботу відділу щодо виконання завдань, покладених на управління та відділ; здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання, покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень; готує матеріали на розгляд колегії Головного управління з питань, що віднесені до компетенції відділу; складає плани перевірок, здійснення яких віднесено до компетенції відділу, вносить відповідні пропозиції за наслідками проведених перевірок; контролює своєчасність та якість підготовки звітів, аналізів, узагальнень з питань  діяльності відділу; готує подання про заохочення працівників відділу, а також обґрунтовані доповідні про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

5. Права та обов’язки працівників відділу регламентуються їх посадовими інструкціями.

6.  Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, рішеннями колегій та наказами Головного управління.

ІІ. Завдання та повноваження відділу

1.                Основними завданнями відділу є:

1)                участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання безоплатної правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2) здійснення методичного керівництва правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

3)    організація роботи з питань систематизації  законодавства;

4) координація діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, надання їм необхідної методичної допомоги;

5) здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

2.                Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) Забезпечує підвідомчі головному територіальному управлінню юстиції органи та установи юстиції «Офіційним вісником України» та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін'юстом, кодексами України;

2) Доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

3) Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

4) Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

5) Координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення;

6) Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, майстер-класів, «круглих» столів, брейн-рингів та інших навчально-методичних заходів;

7) Забезпечує роботу громадських приймалень, консультативних пунктів та «гарячих» телефонних ліній з надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;

8) Сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

9) Здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

10) Бере участь у розробці та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

11) Бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи  спеціальності «Правознавство», поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;

12) Узагальнює позитивний досвід правоосвітньої діяльності навчальних закладів, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;

13) Організовує та проводить Всеукраїнські та обласні тижні права, узагальнює матеріали, поширює узагальнений досвід;

14) Здійснює організаційне забезпечення під час проведення за рішенням Міністерства юстиції України конкурсів для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

15) Здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

16) Перевіряє в територіальних органах центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення,  вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

17) Організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами  виконавчої влади.

18) Веде облік штатної чисельності працівників юридичних служб (юрисконсультів) області; облік місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, підприємств інших організаційно-правових форм господарювання (за потреби), охоплених і неохоплених постійним правовим обслуговуванням; облік вакантних посад працівників юридичних служб (юрисконсультів) області.

19) Здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

3. Відділ має право:

1)  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2)  одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) надавати пропозиції начальнику Головного управління щодо питання про притягнення до відповідальності керівника юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи згідно із законодавством у разі неналежного виконання, організації покладених на нього завдань;

4) вносити на розгляд колегії Головного управління питання, віднесені до компетенції відділу.

 

Начальник управління реєстрації

нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти                                          З.Ю. Олійник

 

Начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Худняк Віктор Анатолійович

  Анонси подій
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському правовому диктанті!!!
23 Квітня 2018 р.
Інформація про основні заходи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 23-27 квітня 2018 року
20 Квітня 2018 р.
27 квітня відбудеться виїзний прийом громадян у Славутському районі
13 Квітня 2018 р.
24 квітня 2018 року у Головному територіальному управлінні юстиції буде проведено «гарячу» телефонну лінію
13 Квітня 2018 р.
Перенесення робочих днів
21 Грудня 2017 р.
Структура та штатна чисельність ГТУЮ у Хмельницькій області
15 Травня 2017 р.
Передплата "Бюлетеня Міністерства юстиції України" триває!
10 Березня 2016 р.Інформація про проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади

Попередній запис на прийом до Державних нотаріальних контор


  Довідкова інформація
  Діловодство
  Систематизація законодавства
  Міжнародно-правове співробітництво
  Кадрова робота
  Правова робота
  Правова освіта
  Державна реєстрація нормативно-правових актів
  Фінансове забезпечення
  Матеріально-технічне забезпечення
  Представництво інтересів держави в суді
  Звернення громадян
  Контроль за діяльністю атестованих судових експертів
  Банкрутство
  Фінансовий моніторинг
  Внутрішній аудит
  Запобігання корупції

  
  ПЕРЕВІРКИ
  Нормативна база  Корисні посилання

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

Управління державної реєстрації ГТУЮ У Хмельницькій області

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

Сайт Президента України

Сайт Верховної ради України

Урядовий портал

Міністерствj юстиції України

Офіційний вісник України

Офіційний вісник України

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області

Онлайн консультації відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

ЦППКПЮ

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Захист персональних даних

Державна виконавча служба

© 2008 Головне управління юстиції у Хмельницькій області

При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на сайт управління обов'язкове.

розробка сайту