Телефон приймальні: +38(0382)76-57-49  Управління юстиції
  Повноваження органів юстиції
  Інформація про управління
  Керівництво
  Структура управління
  Прийом громадян керівництвом
  Веб-сторінки територіальних підрозділів
  Доступ до публічної інформації
  Форма подання запиту
  Графік проведення "гарячих" телефонних ліній
  Організація контролю

  Управління державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
  Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
  Єдиний Реєстр громадських формувань
  Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агенств
  Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  Запит на отримання публічної інформації
  ДО УВАГИ СУБ"ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Листи Мін’юсту щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень та бізнесу
  Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперові формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
   ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

  Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  Нормативно-правові акти
  Відділ організації та контролю за виконанням рішень
  Сектор аналітики та статистики
   Територіальні відділи
  Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
  Графік прийому громадян
  Примусове виконання рішень судів та інших органів
  Відділ примусового виконання рішень
  Реквізити рахунків відділів державної виконавчої служби для сплати авансових внесків

  Нотаріат
  Державні нотаріальні контори
  Хмельницькій обласний державний нотаріальний архів
  Приватні нотаріуси
  Інформація для нотаріусів
  Інформація для органів місцевого самоврядування

  Корисна інформація
  Телефони прямих "гарячих" ліній
   Інформація для осіб, внутрішньо переміщених в межах України
  Правові громадські приймальні
  Доступ до правосуддя
  Роз’яснення законодавства
  Запитуєте - відповідаємо
  Порядок одержання путівок за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Презентаційні правоосвітні матеріали!
  Правила звернення до Європейського суду з прав людини
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
  Громадське обговорення нормативно-правових актів
  
  Урядова "гаряча лінія" 0-800-507-309


  Архів новин
« Квітень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Контакти
29000, Україна, м. Хмельницький,
вул. Володимирська, 91
тел. +38 (0382) 76-57-49
факс +38 (0382) 76-57-49
email: info@km.minjust.gov.ua

 

Положення про відділ

 
    Головна » Структура управління » Управління державної реєстрації » Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції
у Хмельницькій області
386/09 від 19.08. 2016 р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
 
І. Загальні положення
 
1.1. Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (далі – Управління державної реєстрації).
1.2. Штат Відділу складається з:
начальника Відділу;
трьох голових спеціалістів Відділу;
одного провідного спеціаліста Відділу.
1.3. Начальник призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (далі – управління юстиції) за поданням начальника Управління державної реєстрації.
Начальник Відділу повинен мати вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки «Право» та стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше як 2 роки або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 3 років.
У разі відсутності начальника Відділу, виконання його обов'язків покладається на іншого працівника Відділу у встановленому порядку.
Працівники Відділу призначаються і звільняються з посади відповідно до законодавства і мають відповідати відповідним кваліфікаційним вимогам. 
1.4. Начальник Відділу:
1.4.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, організовує та контролює його роботу;
1.4.2. відповідає за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;
1.4.3. забезпечує дотримання вимог виконавської та трудової дисципліни працівниками Відділу;
1.4.4. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та розробляє посадові інструкції працівників Відділу;
1.4.5. планує роботу Відділу та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;
1.4.6. звітує про роботу Відділу;
1.4.7. за дорученням керівництва управління юстиції представляє Відділ у відносинах з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції;
1.4.8. бере участь у нарадах, колегіях, семінарах та інших заходах, що проводяться управлінням юстиції, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Відділу;
1.4.9. в установленому порядку організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;
1.4.10. вносить пропозиції начальнику Управління державної реєстрації щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;
1.4.11. проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу;
1.4.12. здійснює інші повноваження, передбачені завданнями Відділу. 
1.5. Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання завдань, визначених цим положенням, та доручень керівництва; недотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних та організаційно – розпорядчих актів управління юстиції при здійсненні покладених функцій; недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки.
1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, дорученнями Міністра юстиції та його заступників, начальника управління юстиції, а також цим Положенням.
 
ІІ.  Завдання та повноваження Відділу
 
2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. участь у забезпеченні реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
2.1.2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;
2.2.2. здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2.2.3. забезпечує взаємодію із суб’єктами державної реєстрації;
2.2.4. вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації, розробляє пропозиції для удосконалення законодавства та внесення їх на розгляд Мін'юсту;
2.2.5. в установленому порядку організовує розгляд звернень, що стосуються питань роботи Відділу, забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до публічної інформації;
2.2.6. забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
2.2.7. виконує інші функції, передбачені законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту, іншими актами законодавства.
 
ІІІ. Права Відділу
 
3.1. Відділ має право:
3.1.1. залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;
3.1.2. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;
3.1.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;
3.1.4. у межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів наказів та інших актів управління юстиції;
3.1.5. вносити керівнику Управління державної реєстрації пропозиції з питань організації роботи Відділу;
3.1.6. відділ взаємодіє з територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.
 
 
Начальник відділу взаємодії з суб’єктами
державної реєстрації та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів                                                                                                                                                                         С. Кадимова
 
 

Начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Худняк Віктор Анатолійович

  Анонси подій
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському правовому диктанті!!!
23 Квітня 2018 р.
Інформація про основні заходи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 23-27 квітня 2018 року
20 Квітня 2018 р.
27 квітня відбудеться виїзний прийом громадян у Славутському районі
13 Квітня 2018 р.
24 квітня 2018 року у Головному територіальному управлінні юстиції буде проведено «гарячу» телефонну лінію
13 Квітня 2018 р.
Перенесення робочих днів
21 Грудня 2017 р.
Структура та штатна чисельність ГТУЮ у Хмельницькій області
15 Травня 2017 р.
Передплата "Бюлетеня Міністерства юстиції України" триває!
10 Березня 2016 р.Інформація про проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади

Попередній запис на прийом до Державних нотаріальних контор


  Довідкова інформація
  Діловодство
  Систематизація законодавства
  Міжнародно-правове співробітництво
  Кадрова робота
  Правова робота
  Правова освіта
  Державна реєстрація нормативно-правових актів
  Фінансове забезпечення
  Матеріально-технічне забезпечення
  Представництво інтересів держави в суді
  Звернення громадян
  Контроль за діяльністю атестованих судових експертів
  Банкрутство
  Фінансовий моніторинг
  Внутрішній аудит
  Запобігання корупції

  
  ПЕРЕВІРКИ
  Нормативна база  Корисні посилання

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

Управління державної реєстрації ГТУЮ У Хмельницькій області

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

Сайт Президента України

Сайт Верховної ради України

Урядовий портал

Міністерствj юстиції України

Офіційний вісник України

Офіційний вісник України

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області

Онлайн консультації відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

ЦППКПЮ

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Захист персональних даних

Державна виконавча служба

© 2008 Головне управління юстиції у Хмельницькій області

При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на сайт управління обов'язкове.

розробка сайту