Телефон приймальні: +38(0382)76-57-49  Управління юстиції
  Повноваження органів юстиції
  Інформація про управління
  Керівництво
  Структура управління
  Прийом громадян керівництвом
  Веб-сторінки територіальних підрозділів
  Доступ до публічної інформації
  Форма подання запиту
  Графік проведення "гарячих" телефонних ліній
  Організація контролю

  Управління державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
  Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
  Єдиний Реєстр громадських формувань
  Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агенств
  Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  Запит на отримання публічної інформації
  ДО УВАГИ СУБ"ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Листи Мін’юсту щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень та бізнесу
  Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперові формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
   ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

  Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  Нормативно-правові акти
  Відділ організації та контролю за виконанням рішень
  Сектор аналітики та статистики
   Територіальні відділи
  Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
  Графік прийому громадян
  Примусове виконання рішень судів та інших органів
  Відділ примусового виконання рішень
  Реквізити рахунків відділів державної виконавчої служби для сплати авансових внесків

  Нотаріат
  Державні нотаріальні контори
  Хмельницькій обласний державний нотаріальний архів
  Приватні нотаріуси
  Інформація для нотаріусів
  Інформація для органів місцевого самоврядування

  Корисна інформація
  Телефони прямих "гарячих" ліній
   Інформація для осіб, внутрішньо переміщених в межах України
  Правові громадські приймальні
  Доступ до правосуддя
  Роз’яснення законодавства
  Запитуєте - відповідаємо
  Порядок одержання путівок за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Презентаційні правоосвітні матеріали!
  Правила звернення до Європейського суду з прав людини
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
  Громадське обговорення нормативно-правових актів
  
  Урядова "гаряча лінія" 0-800-507-309


  Архів новин
« Квітень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Контакти
29000, Україна, м. Хмельницький,
вул. Володимирська, 91
тел. +38 (0382) 76-57-49
факс +38 (0382) 76-57-49
email: info@km.minjust.gov.ua

 

Положення про відділ

 
    Головна » Структура управління » Управління державної реєстрації » Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
209/09 від 17 травня 2017 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (далі - відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (далі – Головне територіальне управління юстиції) у складі Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, дорученнями Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції.
1.3. Штат Відділу складається з:
 • начальника Відділу;
 • трьох головних спеціалістів Відділу;
 • одного провідного спеціаліста Відділу.
1.4. Відділ очолює начальник. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований заступнику начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації-начальнику Управління державної реєстрації.
1.5. Начальник Відділу призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції.
1.6. Начальник Відділу:
 • організовує та контролює роботу Відділу;
 • здійснює керівництво структурним підрозділом, розподіляє
  функціональні обов'язки між працівниками Відділу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу;
 • готує подання на працівників Відділу, які особливо відзначились у роботі, для заохочення, підвищення рангів державних службовців або притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • звітує про роботу Відділу;
 • дає в межах своєї компетенції вказівки, що є обов'язковими для виконання працівниками Відділу.
 • сприяє підвищенню ділової активності працівників Відділу;
 • в установленому порядку організовує розгляд звернень громадян з питань роботи Відділу;
 • забезпечує виконання доручень керівництва Головного територіального управління юстиції.
1.7. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та відповідає іншим кваліфікаційним вимогам, встановленим для зайняття вказаних посад.
1.8. У разі відсутності начальника Відділу виконання його обов'язків покладається на іншого працівника відділу у встановленому порядку.
1.9. Працівники Відділу призначаються і звільняються з посади відповідно до законодавства і мають відповідати відповідним кваліфікаційним вимогам.
1.10. Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність за:
 • несвоєчасне та неякісне виконання завдань, визначених цим положенням, та доручень керівництва;
 • недотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх
  нормативних та організаційно - розпорядчих актів Головного територіального управління юстиції при здійсненні покладених функцій;
 • недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки;
 • недостовірність даних у підготовлених документах.
1.11. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення його у новій редакції та затвердження в установленому порядку.
 
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
 
2.1. Основними завданнями Відділу є забезпечення розгляду звернень громадян у сфері державної реєстрації та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - Комісія).
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. здійснює розгляд звернень у сфері:
 • державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2.2.2. перед розглядом Комісією скарги по суті вивчає скаргу для встановлення: чи віднесено розгляд скарги до повноважень Головного територіального управління юстиції (належний суб'єкт розгляду скарги); чи дотримано вимоги Законів щодо строків подання звернення/скарги та вимог щодо її оформлення; чи наявні (відсутні) інші скарги з аналогічних питань.
2.2.3. під час підготовки до засідання Комісії встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
2.2.4. у разі необхідності витребовує документи, пояснення тощо у суб'єкта оскарження.
2.2.5. надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для здійснення перевірки фактів викладених у зверненні/скарзі з метою вжиття заходів відповідного реагування та припинення порушення законодавства у сфері державної реєстрації.
2.2.6. забезпечує діяльність Комісії: здійснює підготовку матеріалів на розгляд Комісії, підготовку на основі протоколу засідання Комісії проекту висновку Комісії та проекту наказу Головного територіального управління юстиції.
2.2.7. забезпечує виконання рішень Комісії, прийнятих відповідно до підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.
2.2.8. у разі прийняття Комісією рішення про тимчасове блокування доступу та/або анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, Державного реєстру прав, надсилає повідомлення Технічному адміністратору.
2.2.9. в межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру.
2.2.10. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ
 
3.1. Відділ має право: 
3.1.1. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.2. представляти Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.
3.1.3. отримувати від працівників Управління та підвідомчих органів, установ юстиції усні та письмові пояснення з питань, які виникають в межах проведення службових розслідувань (перевірок).
3.1.4. брати участь у нарадах, семінарах, конференціях тощо з питань роботи Відділу.
3.1.5. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень.
3.1.6. вносити керівнику Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції пропозиції з питань організації роботи Відділу.
 
 
Начальник відділу розгляду звернень
та забезпечення діяльності комісії
з питань розгляду скарг
у сфері державної реєстрації                                                                                                                                                                                   О.І. Присяжний
 

Начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Худняк Віктор Анатолійович

  Анонси подій
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському правовому диктанті!!!
23 Квітня 2018 р.
Інформація про основні заходи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 23-27 квітня 2018 року
20 Квітня 2018 р.
27 квітня відбудеться виїзний прийом громадян у Славутському районі
13 Квітня 2018 р.
24 квітня 2018 року у Головному територіальному управлінні юстиції буде проведено «гарячу» телефонну лінію
13 Квітня 2018 р.
Перенесення робочих днів
21 Грудня 2017 р.
Структура та штатна чисельність ГТУЮ у Хмельницькій області
15 Травня 2017 р.
Передплата "Бюлетеня Міністерства юстиції України" триває!
10 Березня 2016 р.Інформація про проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади

Попередній запис на прийом до Державних нотаріальних контор


  Довідкова інформація
  Діловодство
  Систематизація законодавства
  Міжнародно-правове співробітництво
  Кадрова робота
  Правова робота
  Правова освіта
  Державна реєстрація нормативно-правових актів
  Фінансове забезпечення
  Матеріально-технічне забезпечення
  Представництво інтересів держави в суді
  Звернення громадян
  Контроль за діяльністю атестованих судових експертів
  Банкрутство
  Фінансовий моніторинг
  Внутрішній аудит
  Запобігання корупції

  
  ПЕРЕВІРКИ
  Нормативна база  Корисні посилання

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

Управління державної реєстрації ГТУЮ У Хмельницькій області

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

Сайт Президента України

Сайт Верховної ради України

Урядовий портал

Міністерствj юстиції України

Офіційний вісник України

Офіційний вісник України

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області

Онлайн консультації відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

ЦППКПЮ

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Захист персональних даних

Державна виконавча служба

© 2008 Головне управління юстиції у Хмельницькій області

При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на сайт управління обов'язкове.

розробка сайту