Телефон приймальні: +38(0382)76-57-49  Управління юстиції
  Повноваження органів юстиції
  Інформація про управління
  Керівництво
  Структура управління
  Прийом громадян керівництвом
  Веб-сторінки територіальних підрозділів
  Доступ до публічної інформації
  Форма подання запиту
  Графік проведення "гарячих" телефонних ліній
  Організація контролю

  Управління державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
  Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
  Єдиний Реєстр громадських формувань
  Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агенств
  Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  Запит на отримання публічної інформації
  ДО УВАГИ СУБ"ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Листи Мін’юсту щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень та бізнесу
  Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперові формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
   ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

  Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  Нормативно-правові акти
  Відділ організації та контролю за виконанням рішень
  Сектор аналітики та статистики
   Територіальні відділи
  Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
  Графік прийому громадян
  Примусове виконання рішень судів та інших органів
  Відділ примусового виконання рішень
  Реквізити рахунків відділів державної виконавчої служби для сплати авансових внесків

  Нотаріат
  Державні нотаріальні контори
  Хмельницькій обласний державний нотаріальний архів
  Приватні нотаріуси
  Інформація для нотаріусів
  Інформація для органів місцевого самоврядування

  Корисна інформація
  Телефони прямих "гарячих" ліній
   Інформація для осіб, внутрішньо переміщених в межах України
  Правові громадські приймальні
  Доступ до правосуддя
  Роз’яснення законодавства
  Запитуєте - відповідаємо
  Порядок одержання путівок за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Презентаційні правоосвітні матеріали!
  Правила звернення до Європейського суду з прав людини
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
  Громадське обговорення нормативно-правових актів
  
  Урядова "гаряча лінія" 0-800-507-309


  Архів новин
« Квітень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Контакти
29000, Україна, м. Хмельницький,
вул. Володимирська, 91
тел. +38 (0382) 76-57-49
факс +38 (0382) 76-57-49
email: info@km.minjust.gov.ua

 

Положення про відділ

 
    Головна » Структура управління » Управління державної виконавчої служби » Відділ організації та контролю за виконанням рішень  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного управління
юстиції у Хмельницькій області
02.11.2012р.    № 636/од
 
 
 
  ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організації та контролю за виконанням рішень
Управління державної виконавчої служби
Головного управління юстиції у Хмельницькій області
 
 
1. Відділ організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області, (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області Хмельницької області (далі – Управління ДВС).
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,  Положенням про Державної виконавчу службу України, затвердженим Указом Президента України №385/2011 від 06.04.2011 року, Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №1707/5 від 23.06.2011року, Положенням про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 549/5від 10.04.2012 року,наказами Міністерства юстиції України та Державної виконавчої служби України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим  Положенням.
 
3. Основними завданнями відділу є:
 
3.1.  участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою (далі - виконання рішень);
3.2. організаційне і методичне забезпечення та координація діяльності відділу примусового виконання рішень та відповідних територіальних органів державної виконавчої служби (далі – органи ДВС);
3.3. контроль за діяльністю відділу примусового виконання рішень та органів ДВС;
3.4.  організація діяльності Управління ДВС та органів ДВС щодо розгляду та забезпечення належного контролю за станом розгляду звернень громадян та інформаційних запитів, звернень і запитів народних депутатів України, а також представництва інтересів Управління ДВС та органів ДВС в судах;
3.5. узагальнення практики та систематичний аналіз застосування законодавства з питань виконання рішень, розгляду звернень громадян, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення їх на розгляд Управлінню ДВС;
 
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 
4.1.  вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань виконання рішень, розгляду звернень громадян, а також розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та вносить їх на розгляд начальнику Управління ДВС;
4.2.  надає методичну допомогу органам ДВС з питань виконання рішень та розгляду звернень громадян;
4.3. розглядає звернення громадян, інформаційні запити, запити на інформацію та аналізує стан цієї роботи, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;
4.4. співпрацює з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань, віднесених до компетенції відділу;
4.5.здійснює контроль за законністю виконавчого провадження відповідно до закону;  
4.6. забезпечує неухильне дотримання законодавства щодо виконання рішень та розгляду звернень громадян, систематичний аналіз цієї ділянки роботи;
4.7.  виявляє та усуває причини, які є підставою для повторних звернень громадян,  вживає заходів щодо недопущення вимог чинного законодавства України при виконанні рішень органів ДВС. Повідомляє керівника Управління  ДВС про осіб, які допустили порушення законодавства при виконанні рішень та розгляді звернень громадян, для вирішення питання  щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
4.8.  забезпечує належний контроль за виконанням рішень органами ДВС;
4.9.  організовує та проводить наради (семінари) з питань, які відносяться до компетенції відділу;
4.10. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції таз законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та ДВС України, наказів Головного управління юстиції у Хмельницькій області,  доручень ДВС України, доручень Головного управління юстиції у Хмельницькій області та Управління державної виконавчої служби ;
 
5.  Відділ з метою організації своєї діяльності :
 
5.1. перевіряє діяльність державних виконавців, здійснює контроль та перевірку організації роботи підпорядкованих органів державної виконавчої служби;
5.2. бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування кадрів в відділі;
5.3. готує для подання до  Головного управління юстиції матеріали щодо заохочення працівників відділу;
5.4. забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією у відділі;
 
6. Відділ  має право:
 
6.1. залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;
6.2. одержувати безоплатно в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
6.3. залучати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань працівників органів ДВС;
6.4. скликати та брати участь у нарадах з питань, що належать до компетенції відділу;
6.5. відбирати пояснення у працівників органів ДВС при виконанні функцій та завдань відділу;
6.6. вирішувати інші питання, що випливають з покладених на відділ завдань;
 
7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління ДВС, Головного управління юстиції у Хмельницькій області та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
 
8. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області, за поданням начальника Управління ДВС;
 
9.  Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області відповідно до законодавства і мають відповідати кваліфікаційним вимогам.
 
10. Робота відділу проводиться відповідно до планів роботи відділу, Управління ДВС, Державної виконавчої служби України, а також планів та організаційних заходів Міністерства юстиції України.
 
11. Начальник відділу:
 
11.1.  організовує та контролює роботу відділу, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України, Державної виконавчої служби України, Головного управління юстиції у Хмельницькій області та Управління ДВС;
11.2. забезпечує дотримання працівниками відділу виконавської  та трудової дисципліни;
11.3. несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень;
11.4. представляє відділ у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до компетенції відділу;
11.5. розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності працівників відділу, забезпечує дотримання працівниками порядку та регламенту роботи відділу;
11.6. проводить наради, організовує роботу відділу, забезпечує дотримання працівниками відділу установленого порядку роботи зі службовими документами та їх зберігання;
11.7. представляє в установленому порядку працівників відділу для заохочення, підвищення рангів державних службовців або притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11.8.  бере участь у нарадах, інших заходах, що проводяться Управлінням ДВС, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції відділу;
11.9. ініціює розгляд питань, що належать до компетенції відділу, на нарадах, що проводяться Управлінням ДВС, та колегіях Головного управління юстиції у Хмельницькій області;
11.10. планує роботу відділу та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;
11.11. сприяє підвищенню ділової активності та підвищенню кваліфікації працівників відділу;
11.12. здійснює інші функції відповідно до доручень Державної виконавчої служби України, Головного управління юстиції у Хмельницькій області та Управління ДВС;
 
12. Відділ з питань виконання покладених на нього завдань підпорядковується безпосередньо начальнику Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області;
 
13. Працівники відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області.
 

Начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Худняк Віктор Анатолійович

  Анонси подій
Триває етап подачі дитячих малюнків для участі у конкурсі
26 Квітня 2018 р.
Інформація про основні заходи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 23-27 квітня 2018 року
20 Квітня 2018 р.
27 квітня відбудеться виїзний прийом громадян у Славутському районі
13 Квітня 2018 р.
Перенесення робочих днів
21 Грудня 2017 р.
Структура та штатна чисельність ГТУЮ у Хмельницькій області
15 Травня 2017 р.
Передплата "Бюлетеня Міністерства юстиції України" триває!
10 Березня 2016 р.Інформація про проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади

Попередній запис на прийом до Державних нотаріальних контор


  Довідкова інформація
  Діловодство
  Систематизація законодавства
  Міжнародно-правове співробітництво
  Кадрова робота
  Правова робота
  Правова освіта
  Державна реєстрація нормативно-правових актів
  Фінансове забезпечення
  Матеріально-технічне забезпечення
  Представництво інтересів держави в суді
  Звернення громадян
  Контроль за діяльністю атестованих судових експертів
  Банкрутство
  Фінансовий моніторинг
  Внутрішній аудит
  Запобігання корупції

  
  ПЕРЕВІРКИ
  Нормативна база  Корисні посилання

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

Управління державної реєстрації ГТУЮ У Хмельницькій області

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

Сайт Президента України

Сайт Верховної ради України

Урядовий портал

Міністерствj юстиції України

Офіційний вісник України

Офіційний вісник України

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області

Онлайн консультації відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

ЦППКПЮ

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Захист персональних даних

Державна виконавча служба

© 2008 Головне управління юстиції у Хмельницькій області

При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на сайт управління обов'язкове.

розробка сайту