Телефон приймальні: +38(0382)76-57-49  Управління юстиції
  Повноваження органів юстиції
  Інформація про управління
  Керівництво
  Структура управління
  Прийом громадян керівництвом
  Веб-сторінки територіальних підрозділів
  Доступ до публічної інформації
  Форма подання запиту
  Графік проведення "гарячих" телефонних ліній
  Організація контролю

  Управління державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
  Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
  Єдиний Реєстр громадських формувань
  Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агенств
  Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  Запит на отримання публічної інформації
  ДО УВАГИ СУБ"ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Листи Мін’юсту щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень та бізнесу
  Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперові формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
   ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ наявності в осіб, які претендують на заняття посад, пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

  Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області
  Нормативно-правові акти
  Відділ організації та контролю за виконанням рішень
  Сектор аналітики та статистики
   Територіальні відділи
  Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
  Графік прийому громадян
  Примусове виконання рішень судів та інших органів
  Відділ примусового виконання рішень
  Реквізити рахунків відділів державної виконавчої служби для сплати авансових внесків

  Нотаріат
  Державні нотаріальні контори
  Хмельницькій обласний державний нотаріальний архів
  Приватні нотаріуси
  Інформація для нотаріусів
  Інформація для органів місцевого самоврядування

  Корисна інформація
  Телефони прямих "гарячих" ліній
   Інформація для осіб, внутрішньо переміщених в межах України
  Правові громадські приймальні
  Доступ до правосуддя
  Роз’яснення законодавства
  Запитуєте - відповідаємо
  Порядок одержання путівок за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Презентаційні правоосвітні матеріали!
  Правила звернення до Європейського суду з прав людини
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
  Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
  Громадське обговорення нормативно-правових актів
  
  Урядова "гаряча лінія" 0-800-507-309


  Архів новин
« Квітень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
     1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Контакти
29000, Україна, м. Хмельницький,
вул. Володимирська, 91
тел. +38 (0382) 76-57-49
факс +38 (0382) 76-57-49
email: info@km.minjust.gov.ua

 

Положення про сектор

 
    Головна » Структура управління » Управління державної виконавчої служби » Сектор аналітики та статистики  

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Головного управління юстиції
у Хмельницькій області
635/од від02.11.2012 року
 
 
  
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про сектор аналітики та статистики
управління державної виконавчої служби
Головного управління юстиції у Хмельницькій області
 
 
1. Сектор аналітики та статистики управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області, (далі – Сектор) є структурним підрозділом управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області (далі – Управління ДВС).
 
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Державну виконавчу службу України, затвердженим Указом Президента України №385/2011 від 06.04.2011 року, Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №1707/5 від 23.06.2011року, Положенням про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 549/5 від 10.04.2012 року, наказами Міністерства юстиції України та Державної виконавчої служби України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим  Положенням.
 
3. Сектор підпорядковується начальнику Управління ДВС, який здійснює його загальне керівництво у межах наданих йому повноважень.
 
4. Основними завданнями Сектору є:
4.1. організація діяльності територіальних органів державної виконавчої служби (далі – органи ДВС) щодо аналітично-статистичної роботи та звітності;
4.2. узагальнення і аналізи на підставі даних статистичної звітності, а також аналіз окремих напрямків роботи органів ДВС та надання практичної допомоги територіальним органам ДВС з питань статистичного обліку;
4.3. узагальнення практики та систематичний аналіз застосування законодавства з питань виконання рішень певних категорій, розробка пропозицій щодо його вдосконалення та внесення їх на розгляд Управлінню ДВС;
 
5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань виконання рішень певних категорій, а також розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та вносить їх на розгляд начальнику Управління ДВС;
5.2.готує проекти роз'яснень та рекомендацій щодо виконання рішень та діяльності органів ДВС, а також проекти роз'яснень з питань аналітично-методичної та статистичної роботи органів ДВС;
5.3. надає методичну допомогу органам ДВС з питань виконання рішень;
5.4. співпрацює з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань віднесених до компетенції Сектору;
5.5. проводить звірики з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо виконання органами ДВС області рішень судів та інших органів;
5.6. бере участь у перевірках органів ДВС;
5.7. організовує ведення статистичної звітності територіальними органами ДВС;
5.8. приймає та здійснює аналітичну обробку статистичних звітів та статистичної інформації з окремих напрямків роботи органів ДВС;
5.9. здійснює контроль за станом складання статистичних звітів територіальними органами ДВС;
5.10. перевіряє достовірність статистичних звітів про роботу органів ДВС, поданих територіальними органами ДВС та відділом примусового виконання рішень Управління ДВС, складає зведені звіти та подає їх начальнику Управління ДВС для подальшого скерування до державної виконавчої служби України, а також несе відповідальність за достовірність складання зазначених статистичних звітів;
5.11. організовує та проводить наради (семінари) з питань, які відносяться до компетенції Сектору;
5.12. здійснює інші функції, що випливають із законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, наказів Міністерства юстиції України і Головного управління юстиції у Хмельницькій області,  доручень Державної виконавчої служби України, доручень Управління ДВС та інших нормативно-правових актів.
 
6. Сектор  відповідно до покладених на нього завдань має право:
6.1. залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Сектору;
6.2. одержувати безоплатно в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
6.3. залучати в установленому порядку для виконання покладених на Сектор завдань працівників органів ДВС;
6.4. скликати та брати участь у нарадах з питань, що належать до компетенції Сектору;
6.5. відбирати пояснення у працівників органів ДВС при виконанні функцій та завдань Сектору;
6.6. вирішувати інші питання, що випливають з покладених на Сектор завдань.
 
7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління ДВС, Головного управління юстиції у Хмельницькій області та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
 
8. Сектор очолює завідувач Сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області, за поданням начальника Управління ДВС.
 
9. Працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області відповідно до законодавства і мають відповідати кваліфікаційним вимогам.
 
10. Робота Сектору проводиться відповідно до планів роботи Сектору, Управління ДВС, Головного управління юстиції у Хмельницькій області, Державної виконавчої служби України, а також планів та організаційних заходів Міністерства юстиції України.
 
12. Начальник Сектору:
 
12.1. організовує та контролює роботу Сектору, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України, Державної виконавчої служби України, Головного управління юстиції у Хмельницькій області та Управління ДВС;
12.2. забезпечує дотримання вимог виконавської дисципліни працівниками Сектору;
12.3. несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань і здійснення ним своїх повноважень;
12.4. представляє Сектор у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до компетенції Сектору;
12.5. розподіляє обов'язки між працівниками Сектору, визначає ступінь відповідальності працівників Сектору, забезпечує дотримання працівниками порядку та регламенту роботи Сектору;
12.6. проводить наради, організовує роботу Сектору, забезпечує дотримання працівниками Сектору установленого порядку роботи зі службовими документами та їх зберігання;
12.7. представляє в установленому порядку працівників Сектору для заохочення, підвищення рангів державних службовців або притягнення до дисциплінарної відповідальності;
12.8. бере участь у нарадах, інших заходах, що проводяться Управлінням ДВС, підготовці відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Сектору;
12.9. ініціює розгляд питань, що належать до компетенції Сектору, на нарадах, що проводяться Управлінням ДВС, та колегіях Головного управління юстиції у Хмельницькій області;
12.10. планує роботу Сектору;
12.11. бере участь у засіданнях колегії Головного управління юстиції у Хмельницькій області;
12.12. сприяє підвищенню ділової активності та підвищенню кваліфікації працівників Сектору;
12.13. здійснює інші функції відповідно до доручень Державної виконавчої служби України, Головного управління юстиції у Хмельницькій області та Управління ДВС.
 
13. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджується начальником Головного управління юстиції у Хмельницькій області.
 

Начальник Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Худняк Віктор Анатолійович

  Анонси подій
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському правовому диктанті!!!
23 Квітня 2018 р.
Інформація про основні заходи Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 23-27 квітня 2018 року
20 Квітня 2018 р.
27 квітня відбудеться виїзний прийом громадян у Славутському районі
13 Квітня 2018 р.
24 квітня 2018 року у Головному територіальному управлінні юстиції буде проведено «гарячу» телефонну лінію
13 Квітня 2018 р.
Перенесення робочих днів
21 Грудня 2017 р.
Структура та штатна чисельність ГТУЮ у Хмельницькій області
15 Травня 2017 р.
Передплата "Бюлетеня Міністерства юстиції України" триває!
10 Березня 2016 р.Інформація про проведення перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади

Попередній запис на прийом до Державних нотаріальних контор


  Довідкова інформація
  Діловодство
  Систематизація законодавства
  Міжнародно-правове співробітництво
  Кадрова робота
  Правова робота
  Правова освіта
  Державна реєстрація нормативно-правових актів
  Фінансове забезпечення
  Матеріально-технічне забезпечення
  Представництво інтересів держави в суді
  Звернення громадян
  Контроль за діяльністю атестованих судових експертів
  Банкрутство
  Фінансовий моніторинг
  Внутрішній аудит
  Запобігання корупції

  
  ПЕРЕВІРКИ
  Нормативна база  Корисні посилання

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

Управління державної реєстрації ГТУЮ У Хмельницькій області

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

Сайт Президента України

Сайт Верховної ради України

Урядовий портал

Міністерствj юстиції України

Офіційний вісник України

Офіційний вісник України

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області

Онлайн консультації відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції
у Хмельницькій області

ЦППКПЮ

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Захист персональних даних

Державна виконавча служба

© 2008 Головне управління юстиції у Хмельницькій області

При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на сайт управління обов'язкове.

розробка сайту