Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулася жителька Житомира з наступним питанням: «Скажіть, будь-ласка, який перелік документів необхідний для отримання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо нерухомості, право власності або право користування якою мають діти? (інформація станом на 07.12.2022 р.)
 
Відповідь. Роз’яснюємо Вам, що вказане питання зокрема регулюється положеннями пункту 66 постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 року № 866 (зі змінами), відповідно до яких служба у справах дітей за місцем знаходження майна надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини. 
 
Повідомляємо, що для відчуження майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей такі документи:
- заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
- копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
- копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
- копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).
 
У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів також додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.
 
Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.
 
Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина надається: районною, районною у м. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за поданням служби у справах дітей після проведення зазначеною службою перевірки документів за місцем знаходження майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування збереження її права на житло і оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей. 
 
Районна, районна у м. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади може відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса для накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 177 Сімейного кодексу України.
 
Згідно з чинним законодавством відчуження житла, право власності на яке або право користування яким має дитина, має здійснюється виключно з урахуванням законних інтересів дитини, не погіршувати умови проживання дитини та гарантувати збереження її права на житло.