Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції   (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питанням – Як здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки? (інформація станом на 21.12.2022 р.)
 
Відповідь.  Державна реєстрація змін до відомостей про регіональні (місцеві) творчі спілки здійснюється в порядку, визначеному ч.4 ст. 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.
 
Документи, що подаються заявником для державної реєстрації змін до відомостей про регіональну (місцеву) організацію творчої спілки:
заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління творчої спілки про внесення змін, (крім внесення змін до інформації про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою);
реєстр осіб, які брали участь у засіданні уповноваженого органу управління творчої спілки, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
відомості про керівні органи творчої спілки (у разі внесення змін до складу керівних органів) де зазначаються: ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку;
статут творчої спілки (у разі внесення змін до статуту);
структура власності;
документ про сплату адміністративного збору.
 
Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей викладається у письмовій формі, прошивається пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.
 
Установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі юридичної особи, викладеному у письмовій формі  нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
 
У разі внесення змін, про прийняте рішення суб’єкт державної реєстрації повідомляється у 60-денний строк.
 
Строк розгляду документів щодо територіального осередку творчої спілки – 30 робочих днів.
 
За державну реєстрацію змін до відомостей справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.