Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин Г. щодо роз'яснення порядку подачі інформації про структуру власності та бенефіціарів по громадським оранізаціям (інформація станом на 18.08.2021 р.)
 
Відповідь. З 28 квітня 2020 року в Україні діє Закон від 06.12.19 р. № 361-IХ «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361). Відповідно до цього Закону всі раніше зареєстровані юридичні особи (в тому числі громадські організації) зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Таким нормативно-правовим актом є Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.03.2021 № 163, яке введене в дію з 11.07.2021.  Таким чином, термін подачі відомостей про кінцевого бенефіціарного власника триває з 11 липня до 11 жовтня 2021 року.
 
Цим Законом також зобов'язали юридичних осіб підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти держреєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати держреєстратору документи, що підтверджують ці зміни.
 
Структура власності являє собою офіційний документ, який для встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи в обов'язковому порядку надають держреєстратору. Його готують в довільній формі та у вигляді схематичного зображення.
 
Отже, для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – громадської організації державному реєстратору необхідно подати: 
 
заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4 https://minjust.gov.ua/m/zayava-schodo-derjavnoi-reestratsii-yuridichnoi-osobi---gromadskogo-formuvannya-8151 (заповнюються та подаються лише 1, 2, 3, та 6 сторінки заяви); 
 
структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності. 
 
За подання документів у строки, зазначені вище, тобто до 11.10.2021 адміністративний збір не стягується. 
 
За ненадання, або несвоєчасне надання, інформації про кінцевих бенефіціарних власників передбачений адмінштраф від 17000 до 51000 гривень.