Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До відділу з питань нотаріату у Житомирській області Управління нотаріату Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернулась громадянка з приводу отримання інформації із Спадкового реєстру про наявність заповіту, складеного від імені її матері (інформація станом на 01.12.2021 р.)
 
Відповідь. Порядок ведення й користування Спадковим реєстром, внесення до нього відомостей про заповіти та спадкові договори, посвідчені в Україні, а за бажанням заповідача – посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і зареєстровані в іноземних державах згідно з конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів, про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину, а також надання інформації з нього регулюються Положенням про Спадковий реєстр, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011  № 1810/5 (далі – Положення).
 
Обов’язковому внесенню до Спадкового реєстру підлягають відомості про заповіти, у тому числі посвідчені посадовими та службовими особами, зазначеними в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України, статті 37 та частині першій статті 40 Закону України «Про нотаріат», спадкові договори та внесення змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину.
 
Відповідно до вищевказаного Положення, Реєстраторами Спадкового реєстру (далі - Реєстратор) є:
 
1. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо посвідчених заповітів,  спадкових договорів, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину;
 
2. Державне  підприємство  "Національні  інформаційні системи" та його регіональні філії щодо:
- заповітів,  посвідчених  посадовими особами органів місцевого самоврядування;
- заповітів,  спадкових  договорів,  посвідчених  консульськими установами  України,  а також змін до них, скасування заповітів та розірвання   спадкових   договорів,  заведених  такими  установами спадкових справ та виданих ними свідоцтв про право на спадщину;   
- заповітів, посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання)  і  зареєстрованих  в  іноземних  державах  згідно  з Конвенцією, запити про реєстрацію яких в Україні на прохання  заповідача  подані  Мін'юсту,  а  також  змін  до  них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів.
 
3. Посадові особи органу місцевого самоврядування, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право  на  спадщину.
 
На  письмовий  запит, складений за встановленою формою, Реєстратор видає зі Спадкового  реєстру:
- фізичним особам - заповідачам та сторонам спадкового договору (в  межах  вчиненого  правочину)  витяги зі Спадкового реєстру про наявність  (відсутність)   посвідчених   заповітів   і   спадкових договорів;
-  будь-якій особі у разі пред'явлення нею свідоцтва про  смерть або іншого  документа,  що  підтверджує  факт  смерті  заповідача, спадкодавця,  -  витяги  зі  Спадкового  реєстру   про   наявність (відсутність)   посвідченого   заповіту   і  спадкового  договору, заведеної спадкової справи та  виданого  свідоцтва  про  право  на спадщину.
 
Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєстру про посвідчені заповіти і спадкові договори видаються іншим особам, крім заповідача та відчужувача, тільки після смерті останніх за умови пред'явлення свідоцтва про смерть або іншого документа, що підтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця.
 
Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєстру засвідчуються підписом та скріплюються печаткою Реєстратора.