Інформація для громадян

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
До відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції   (м. Хмельницький) звернулась громадянка Д. з питанням щодо порядку реєстрації статуту територіальної громади (інформація станом на 15.12.2021 р.)
 
Відповідь.  Порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, в тому числі статутів об’єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначає Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад (далі Положення) затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1150.
 
Відповідно до Положення прийняття та видача документів здійснюється через центри надання   адміністративних  послуг   або  шляхом  подання їх до відповідних територіальних органів Мін’юсту.
 
Реєстрація статутів територіальних громад, в тому числі статутів об’єднаних територіальних громад здійснюється за заявою встановленого зразка (додаток 1 Положення).
 
Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:
статут  територіальної  громади (далі – Статут) у двох примірниках та на електронних носіях;
копія   рішення   представницького   органу   місцевого 
самоврядування  про  затвердження Статуту, оформлена відповідно до законодавства;
витяг  з  протоколу пленарного засідання представницького 
органу місцевого самоврядування щодо затвердження Статуту.
 
Документи,  що подаються для реєстрації Статуту, повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства та Положення.      
 
Сторінки  Статуту  прошиваються  і  пронумеровуються.  Статут завіряється  на  звороті  останньої  сторінки підписом сільського, селищного, міського    голови    і    скріплюється    печаткою представницького органу місцевого самоврядування. 
 
Заява  про  реєстрацію  Статуту та подані з нею документи розглядаються у 30-денний термін.
 
За результатами розгляду заяви та документів здійснюється реєстрація  Статуту  або  надається  обґрунтована  відмова  в його реєстрації. У разі реєстрації Статуту видається свідоцтво про державну реєстрацію  Статуту  територіальної  громади  встановленого зразка.
 
Відомості про реєстрацію статуту територіальної громади вносяться до реєстру статутів територіальних громад, який ведеться органом, що здійснює реєстрацію.
 
Підставою  для  відмови  в  реєстрації  Статуту може бути невідповідність поданих документів Конституції та законам України. 
 
Орган,  що здійснює реєстрацію Статуту, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про відмову в його реєстрації інформує про таке рішення заявника. 
 
До  листа органу, що здійснив реєстрацію Статуту, про відмову в   його   реєстрації   додається   правове  обґрунтування   щодо невідповідності  Статуту  або  окремих  його положень  Конституції та законам України.
 
Рішення  про  відмову  в  реєстрації  Статуту  може   бути оскаржено в судовому порядку.