Методичні рекомендації, інформаційні матеріали


 • Посібник «ЖИВИ ТА ДІЙ ЗА ПРАВИЛАМИ. Якими є права дитини в школі»
  • #ЯМаюПравоОбирати: основні права та обов’язки виборця
   • Міжнародно - правове регулювання прав людини
    • Додаток 1. Декларація прав людини
     • Додаток 2. Загальна декларація прав людини
      • Додаток 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
       • Додаток 4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
        • Додаток 5. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
         • Додаток 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
          • Захист прав дітей
           • Права споживачів та їх захист
            • Реалізація конституційного права громадян на відпочинок
             • Гарантії реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина
              • Особливості правового регулювання трудових відносин з неповнолітніми
               • Насильство в сім’ї
                • Гарантії та компенсації для працівників
                 • Зміна умов трудового договору
                  • Правове регулювання cудоустрою в Україні
                   • Правове регулювання статусу суддів в Україні
                    • Надання безоплатної правової допомоги: новели законодавства
                     • Організація надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції через громадські приймальні органів державної влади, підприємств, установ, організацій
                      • Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення
                       • Механізм захисту прав людини у Європейському суді з прав людини