Методичні рекомендації, розроблені Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області у 2017 році


Ведення обліку актів законодавства

Організація надання правових  консультацій  з   питань, що належать до компетенції через громадські приймальні органів державної влади, підприємств, установ, організацій

Правила внутрішнього службового розпорядку: новації у сфері державної служби

Документи, які підтверджують прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію

Додаткова відпустка державного службовця у зв'язку з навчанням

Особливості здійснення безвиїзних перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Щодо накладення та зняття обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Новели законодавства щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності 

Організаційно-правові засади випробування при прийнятті на роботу

Порядок погодження (візування) документів юридичною службою

Організація роботи міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

Погодження власних актів суб'єктів нормотворення із заінтересованими органами та подання їх на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Порядок ведення систематизації чинного законодавства юридичною службою підприємств, установ, організацій