Новини Юстиції Хмельниччини


КзРЗГ 10 Квітня 2019 р.

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!

     До Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області звернувся адвокат з приводу отримання копії статуту громадського формування зі статусом юридичної особи (інформація станом на 10.04.2019 р.).
 
     Відповідь. Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 (далі – Порядок), встановлено, що документи, які містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця (додаток 3), заявника, шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.
     У разі якщо відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, документи, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, надаються за запитом заявника шляхом звернення до Міністерства юстиції України або його територіальних органів, що відповідно до закону уповноважені зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.
     Відповідно до пункту 2 Розділу І Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
     запит - документ установленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо отримання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі;
     заявник - фізична особа, юридична особа, які бажають отримати відомості з Єдиного державного реєстру, або уповноважені ними особи.
     Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документів, що містяться в реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ.
     Запит не підлягає реєстрації у Єдиному державному реєстрі у разі відсутності документа про внесення плати за надання документів, що містяться в реєстраційній справі.
     Кількість документів, щодо яких податься запит, не обмежується.
     Частиною 4 статті 36 Закону встановлено, що за надання документа в паперовій формі, який міститься в реєстраційній справі, справляється плата у розмірі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2019 – 130.00 грн.). Реквізити для сплати адміністративного збору: отримувач –  УК у м. Хмельниц./м.Хмельниц./22010700; код отримувача (ЄДРПОУ) – 38045529; банк отримувача –  Казначейство України(ЕАП); код банку МФО – 899998; номер рахунку – 34319300041336; відомча ознака – «41» Міністерство юстиції України; код класифікації доходів бюджету – 22012700; призначення платежу – за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі; платник – заявник. 
     Згідно частини 3 статті 29 Закону реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:
     щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;
     щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області