Новини Юстиції Хмельниччини


КзРЗГ 10 Липня 2019 р.

Узагальнення роботи зі зверненнями громадян у ГТУЮ за I півріччя

 Узагальнення роботи зі зверненнями громадян у ГТУЮ за  I півріччя

   Узагальнення роботи зі зверненнями громадян у Головному територіальному управлінні юстиції області за  I півріччя 2019 року у порівнянні з результатами за аналогічний період 2018 року
 
Внаслідок проведеного аналізу стану роботи зі зверненнями громадян встановлено, що на розгляд до Головного територіального  управління юстиції  за І півріччя 2019 року надійшло 448 письмових звернень громадян (359 заяв та 89 скарг), тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 555 звернень (411 заяв, 143 скарги та 1 пропозиція). 
 
Таким чином, за І півріччя 2019 року надійшло на 107 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року. 
 
З Міністерства юстиції України за І півріччя 2019 року надійшло 40 письмових звернень, що на 26 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року (66 звернень). 
 
Здержавної установи «Урядовий контактний центр» (УГЛ) за І півріччя 2019 року отримано 166 звернень громадян, що на  31 звернення менше, ніж за аналогічний період 2018 року (197 звернень).
 
З інших органів влади у І півріччі 2019 року надійшло 70 звернень громадян, що на 8 звернень більше, ніж за аналогічний період 2018 року (62 звернення).
 
З питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів  до Головного територіального  управління юстиції  за І півріччя 2019 року надійшло 315 звернень (240 заяв, 75 скарг), тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 376 звернень (254 заяви, 122 скарги). 
 
Переважна більшість звернень, які надійшли з питань діяльності державної виконавчої служби, стосується виконання рішень про стягнення аліментів. Протягом І півріччя 2019 року з питань стягнення аліментів надійшло 148 звернень, тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 167 звернень.
 
Також, значна кількість звернень надходить з приводу стягнення коштів (114 звернень). 
 
При виконанні рішень судів про стягнення коштів з фізичних осіб виникають складнощі, пов’язані з тим, що боржники в більшості випадків не працюють, майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутнє. 
 
Надходять звернення від пенсіонерів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з невиконанням рішень судів органами Пенсійного фонду України та управліннями соціального захисту  населення в частині здійснення  виплат коштів  категоріям «діти війни», особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших соціальних виплат. 
 
Також, надходять звернення громадян щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантується державою.
 
До Головного територіального  управління юстиції  за І півріччя 2019 року надійшло 13 повторних звернень з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів, за аналогічний період 2018 року — 18 повторних звернень. 
 
Шляхом узагальнення зроблено висновок, що основними причинами надходження повторних звернень громадян з питань виконання рішень судів є непогодження заявників з прийнятими за наслідками розгляду їх звернень рішеннями та нерозуміння заявниками положень чинного законодавства, об’єктивна неможливість виконання державними виконавцями рішень судів через відсутність у боржників майна, на яке можливо звернути стягнення, та їх непрацевлаштованість.
 
Як вбачається зі змісту отриманих звернень, значна їх частина  надсилається громадянами після отримання відповідних роз’яснень та детальної інформації про хід виконавчого провадження, заявники, як   правило, звертаються з тими  ж питаннями повторно, надсилають аналогічні за змістом звернення через інші органи державної влади.
 
При розгляді повторних звернень громадян вивчаються причини надходження повторних звернень, вживаються заходи щодо поновлення прав та законних інтересів заявників.
 
За результатами розгляду звернень громадян з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів за І півріччя 2019 року обґрунтованими звернення не визнавались.
 
За аналогічний період 2018 року обґрунтованими звернення також не визнавались.
 
Управлінням ДВС вживаються заходи щодо своєчасного, всебічного розгляду звернень громадян та вирішення по суті  порушених у зверненнях питань.
 
Відповіді на звернення надаються з дотриманням термінів, передбачених Законом України «Про звернення громадян». У випадках, коли звернення не може бути вирішене по суті в межах встановленого строку, заявникові надається попередня відповідь та  після проведення додаткової перевірки надається остаточна відповідь.
 
Стан розгляду звернень громадян розглядається на оперативних нарадах управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, систематично звертається увага на посилення контролю щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення громадян. 
 
З питань організації роботи нотаріату у І півріччі 2019 року на розгляд надійшло 19 звернень громадян, з них: 18 заяв та 1 скарга, що на 17 звернень менше, ніж за І півріччя 2018 року  — 36 звернень: 29 заяв, 6 скарг та 1 пропозиція. 
 
Авторами звернень порушуються питання щодо роз’яснення спадкового законодавства, правильності та законності вчинення нотаріусами нотаріальних дій (правомірність посвідчення заповітів, оскарження укладених договорів, відмова чи безпідставне, на думку заявників, зволікання у видачі свідоцтв про право на спадщину, переоформлення майна), відновлення прав на спадкове майно.
 
При розгляді звернень громадянам роз’яснюється їх конституційне право на звернення до суду. Спеціалістами відділу нотаріату вживаються всі можливі заходи щодо усунення виявлених недоліків та поновлення прав і законних інтересів заявників в порядку, передбаченому чинним законодавством, та за результатами розгляду звернень, - вчасно надаються змістовні, повні та вичерпні відповіді, в тому числі роз’яснення.
 
У І півріччі 2019 року з питань діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального  управління юстиції  надійшло 20 звернень, так само, як за аналогічний період 2018 року. 
 
Питання, з якими звернулися громадяни, стосувалися порядку укладення та розірвання шлюбу, видачі свідоцтв про народження, про смерть, зміни імені, прізвища, встановлення родинних зв'язків, внесення змін до актового запису, виключення запису про батька дитини з актового запису тощо. 
 
З питань державної реєстрації юридичних осіб, друкованих засобів масової інформації та легалізації об'єднань громадян до Головного територіального  управління юстиції  за  І півріччя 2019 року звернення не надходили, в той час як за аналогічний період 2018 року надійшло 1 звернення.
 
З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно до Головного територіального  управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 18 звернень громадян, що на 19 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року (37 звернень). 
 
Питання, з якими звернулися громадяни, стосувалися скасування реєстрації договорів оренди землі, скасування рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, рейдерського захоплення земель, оформлення права власності на будинок, зміни номера будинку, виправлення помилки в свідоцтві про право власності тощо. 
 
Відділ персоналу за І півріччя 2019 року розглянув 5 звернень громадян. Питання, з якими звертались громадяни стосувались надання інформації про зарахування стажу роботи в органах місцевого самоврядування до юридичного стажу, погодження трудового договору позаштатного працівника, надання матеріальної допомоги на оздоровлення при відпустці, виплати заробітної плати та інші.
 
З питань банкрутства до Головного територіального управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 21 звернення,  за аналогічний період 2018 року звернення не надходили. 
 
Таке збільшення звернень, що були розглянуті відділом з питань банкрутства, зумовлені великою кількістю колективних звернень громадян щодо банкрутства підприємства СВК “Перший національний виробничий кооператив” та виплату коштів заявникам за здачу сирого молока.
 
З інших питань до Головного територіального  управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 20 звернень громадян, що на 19 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року —  39 звернень. 
 
Питання, стосовно яких надходили звернення громадян, стосувалися соціального захисту малозахищених верств населення, надання безоплатної вторинної правової допомоги, виплати доплат до пенсії, встановлення пільгової пенсії, оскарження дій (бездіяльності) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фактичного забезпечення житлом за місцем реєстрації заявника, надання роз'яснень норм чинного законодавства тощо.
 
З питань роз’яснення законодавства  за І півріччя  2019 року надійшло 18 звернень громадян, що на 21 звернення менше, ніж за звітний період 2018 року – 39 звернень. 
 
У Головному територіальному  управлінні юстиції за наслідками розгляду звернень громадян протягом І півріччя 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року:
- узято до відома – 10 звернень (у 2018 році – 41);
- перебуває на розгляді — 40 звернень (у 2018 році – 37);
- направлено за належністю —  13 звернень (у 2018 році –  12);
- вирішено позитивно — 4 звернення (у 2018 році –  28);
- надано роз'яснень на 381 звернення (у 2018 році —  437).   
 
Крім того, протягом І півріччя 2019 року до Головного територіального   управління юстиції  надійшло 27 колективних звернень,  за аналогічний період 2018 року 18 звернень. 
 
За звітний період надійшло 104 звернення від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС, за аналогічний період 2018 року - 93 звернення.
Питання щодо розгляду звернень громадян систематично, розглядаються на оперативних нарадах при начальнику Головного територіального управління юстиції (щомісячно) та засіданнях колегії Головного територіального управління юстиції (щопівріччя).
 
Крім того, відділом організаційної роботи, документування та контролю ГТУЮ у Хмельницькій області проводяться цільові перевірки з питань організації роботи, ведення діловодства, стану виконавської дисципліни, роботи із запитами на публічну інформацію та зверненнями громадян (Наказ ГТУЮ у Хмельницькій області №424/09 від 27.12.2018 р.). Так, за І півріччя 2019 року, було проведено 12 цільових перевірок. 
 
Питання розгляду звернень громадян перебуває на постійному контролі у керівництва Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, начальників його структурних підрозділів та відділу організаційної роботи, документування та контролю.

 Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області