Новини


КзРЗГ 11 Вересня 2019 р.

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!

  До Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області звернувся громадянка Л. з таким питанням: Я та мій чоловік хочемо створити фермерське господарство. Чи можливо це зробити без реєстрації юридичної особи? (інформація станом на 11.09.2019 р.)
 
    Відповідь. Закон України «Про фермерське господарство» (далі – Закон про господарство) у частині п’ятій статті 1 закріплює, що фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.  
 
Стаття 8-1 Закону про господарство встановлює, що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
 
Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства. Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.  Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією). Після укладання (складання) договору (декларації) голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця.
 
Умовами договору (декларації) є:
а) найменування, місцезнаходження (адреса) господарства, мета та види його діяльності;
б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
в) правовий режим спільного майна членів господарства;
г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;
д) трудові відносини членів господарства;
е) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);
є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.
 
Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 квітня 2019 р. № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2019 р. за № 438/33409, який набрав чинності 14.05.2019 р.
 
У статті 18 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  (далі – Закон про реєстрацію) передбачено, що для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;
3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
4) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону про господарство.
 
Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, у зв’язку зі створенням сімейного фермерського господарства, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
2) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону про господарство; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
 
Крім того, згідно з пунктом 8 частини першої статті 15 Закону про реєстрацію договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству, зокрема Закон про реєстрацію не передбачає справляння адміністративного збору за державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, а також за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, у зв’язку зі створенням сімейного фермерського господарства.

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)