Новини

Бери участь у здійсненні правосуддя

Бери участь у здійсненні правосуддя

Конституцією України передбачено, що народ безпосередньо бере участь уздійсненні правосуддя через присяжних.

Присяжні – особи, які за їх згодою залучаються до вирішення певної категорії цивільних та кримінальних справ разом із суддею в суді першої інстанції. Присяжні мають статус судді та на них поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів на час виконанняними обов’язків у суді, зокрема:

виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу;

відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові;

збереження на час виконання обов’язків у суді за місцем основної роботи всіх гарантій та пільг, визначених законом;

час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу;

звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається;

на присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя.

Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30 (тридцятирічного) віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.