Новини

Узагальнення роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2019 року

Узагальнення роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2019 року
Узагальнення роботи зі зверненнями громадян у Головному територіальному управлінні юстиції області за 9 місяців 2019 року у порівнянні з результатами за аналогічний період 2018 року
 
Внаслідок проведеного аналізу стану роботи зі зверненнями громадян встановлено, що на розгляд до Головного територіального  управління юстиції  за 9 місяців 2019 року надійшло 704 письмових звернення громадян (557 заяв та 147 скарг), тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 824 звернення (603 заяви, 220 скарг та 1 пропозиція). 
 
Таким чином, за 9 місяців 2019 року надійшло на 120 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року. 
 
З Міністерства юстиції України за 9 місяців 2019 року надійшло 61 письмове звернення, що на 34 звернення менше, ніж за аналогічний період 2018 року (95 звернень). 
 
З державної установи «Урядовий контактний центр» (УГЛ) за 9 місяців 2019 року отримано 296 звернень громадян, що на  7 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року (303 звернення).
 
З інших органів влади за 9 місяців 2019 року надійшло 92 звернення громадян, що на 6 звернень більше, ніж за аналогічний період 2018 року (86 звернень).
 
З питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів  до Головного територіального  управління юстиції  за 9 місяців 2019 року надійшло 508 звернень (393 заяви, 115 скарг), тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 563 звернення (376 заяв, 187 скарг). 
 
Переважна більшість звернень, які надійшли з питань діяльності державної виконавчої служби, стосується виконання рішень про стягнення аліментів. Протягом 9 місяців 2019 року з питань стягнення аліментів надійшло 250 звернень, тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 263 звернення.
 
Також, значна кількість звернень надходить з приводу стягнення коштів (170 звернень). 
 
При виконанні рішень судів про стягнення коштів з фізичних осіб виникають складнощі, пов’язані з тим, що боржники в більшості випадків не працюють, майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутнє. 
 
Надходять звернення від пенсіонерів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з невиконанням рішень судів органами Пенсійного фонду України та управліннями соціального захисту  населення в частині здійснення  виплат коштів  категоріям «діти війни», особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших соціальних виплат. 
 
Також, надходять звернення громадян щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантується державою.
 
До Головного територіального  управління юстиції  за 9 місяців 2019 року надійшло 16 повторних звернень з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів, за аналогічний період 2018 року — 23 повторних звернення. 
 
Шляхом узагальнення зроблено висновок, що основними причинами надходження повторних звернень громадян з питань виконання рішень судів є непогодження заявників з прийнятими за наслідками розгляду їх звернень рішеннями та нерозуміння заявниками положень чинного законодавства, об’єктивна неможливість виконання державними виконавцями рішень судів через відсутність у боржників майна, на яке можливо звернути стягнення, та їх непрацевлаштованість.
 
Як вбачається зі змісту отриманих звернень, значна їх частина  надсилається громадянами після отримання відповідних роз’яснень та детальної інформації про хід виконавчого провадження, заявники, як   правило, звертаються з тими  ж питаннями повторно, надсилають аналогічні за змістом звернення через інші органи державної влади.
 
При розгляді повторних звернень громадян вивчаються причини надходження повторних звернень, вживаються заходи щодо поновлення прав та законних інтересів заявників.
 
За результатами розгляду звернень громадян з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів за 9 місяців 2019 року обґрунтованими звернення не визнавались.
 
За аналогічний період 2018 року обґрунтованими звернення також не визнавались.
 
Управлінням ДВС вживаються заходи щодо своєчасного, всебічного розгляду звернень громадян та вирішення по суті  порушених у зверненнях питань.
 
Відповіді на звернення надаються з дотриманням термінів, передбачених Законом України «Про звернення громадян». У випадках, коли звернення не може бути вирішене по суті в межах встановленого строку, заявникові надається попередня відповідь та  після проведення додаткової перевірки надається остаточна відповідь.
 
Стан розгляду звернень громадян розглядається на оперативних нарадах управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, систематично звертається увага на посилення контролю щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення громадян. 
 
З питань організації роботи нотаріату за 9 місяців 2019 року на розгляд надійшло 25 звернень громадян, з них: 21 заява та 4 скарги, що на 31 звернення менше, ніж за 9 місяців 2018 року  — 56 звернень: 44 заяви, 11 скарг та 1 пропозиція. 
 
Авторами звернень порушуються питання щодо роз’яснення спадкового законодавства, правильності та законності вчинення нотаріусами нотаріальних дій (правомірність посвідчення заповітів, оскарження укладених договорів, відмова чи безпідставне, на думку заявників, зволікання у видачі свідоцтв про право на спадщину, переоформлення майна), відновлення прав на спадкове майно.
 
При розгляді звернень громадянам роз’яснюється їх конституційне право на звернення до суду. Спеціалістами відділу нотаріату вживаються всі можливі заходи щодо усунення виявлених недоліків та поновлення прав і законних інтересів заявників в порядку, передбаченому чинним законодавством, та за результатами розгляду звернень, - вчасно надаються змістовні, повні та вичерпні відповіді, в тому числі роз’яснення.
 
За 9 місяців 2019 року з питань діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального  управління юстиції  надійшло 30 звернень, а за аналогічний період 2018 року — 29 звернень. 
 
Питання, з якими звернулися громадяни, стосувалися порядку укладення та розірвання шлюбу, видачі свідоцтв про народження, про смерть, зміни імені, прізвища, встановлення родинних зв'язків, внесення змін до актового запису, виключення запису про батька дитини з актового запису, надання інформації із книг про державну реєстрацію актів цивільного стану тощо. 
 
З питань державної реєстрації юридичних осіб, друкованих засобів масової інформації та легалізації об'єднань громадян до Головного територіального  управління юстиції  за 9 місяців 2019 року надійшло 1 звернення, в той час як за аналогічний період 2018 року надійшло 2 звернення.
 
З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно до Головного територіального  управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 38 звернень громадян, що на 13 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року (51 звернення). 
 
Питання, з якими звертались громадяни, стосувалися скасування реєстрації договорів оренди землі, скасування рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, рейдерського захоплення земель, оформлення права власності на будинок, зміни номера будинку, виправлення помилки в свідоцтві про право власності, припинення права постійного користування земельною ділянкою, виправлення помилки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, внесення змін до державного реєстру прав на нерухоме майно  тощо. 
 
Відділ персоналу за 9 місяців 2019 року розглянув 5 звернень громадян, тоді як за аналогічний період 2018 року - 12 звернень. Питання, з якими звертались громадяни стосувались надання інформації про зарахування стажу роботи в органах місцевого самоврядування до юридичного стажу, погодження трудового договору позаштатного працівника, надання матеріальної допомоги на оздоровлення при відпустці, виплати заробітної плати та інші.
 
З питань банкрутства до Головного територіального управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 21 звернення,  за аналогічний період 2018 року звернення не надходили. 
 
Основна кількість звернень, що були розглянуті відділом з питань банкрутства, зумовлені великою кількістю колективних звернень громадян щодо банкрутства підприємства СВК “Перший національний виробничий кооператив” та виплату коштів заявникам за здачу сирого молока.
 
З інших питань до Головного територіального  управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 36 звернень громадян, що на 12 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року —  48 звернень. 
 
Питання, стосовно яких надходили звернення громадян, стосувалися соціального захисту малозахищених верств населення, надання безоплатної вторинної правової допомоги, виплати доплат до пенсії, встановлення пільгової пенсії, оскарження дій (бездіяльності) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фактичного забезпечення житлом за місцем реєстрації заявника, надання роз'яснень норм чинного законодавства, щодо порядку надання конфіденційної інформації про колишнього державного службовця, законності встановлення онлайн камери відеонагляду у школі тощо.
 
З питань роз’яснення законодавства  за 9 місяців  2019 року надійшло 28 звернень громадян, що на 34 звернення менше, ніж за звітний період 2018 року – 62 звернення. 
 
У Головному територіальному  управлінні юстиції за наслідками розгляду звернень громадян протягом 9 місяців 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року:
- узято до відома – 20 звернень (у 2018 році –  55);
- перебуває на розгляді — 40 звернень (у 2018 році – 41);
- направлено за належністю —  16 звернень (у 2018 році –  14);
- вирішено позитивно —  11 звернень (у 2018 році –  34);
- надано роз'яснень на 617 звернень (у 2018 році —  680).   
 
Крім того, протягом 9 місяців 2019 року до Головного територіального   управління юстиції  надійшло 28 колективних звернень,  за аналогічний період 2018 року 27 звернень. 
 
За звітний період надійшло 153 звернення від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС, за аналогічний період 2018 року - 148 звернень.
 
Питання щодо розгляду звернень громадян систематично, розглядаються на оперативних нарадах при начальнику Головного територіального управління юстиції (щомісячно) та засіданнях колегії Головного територіального управління юстиції (щопівріччя).
 
Розгляд звернень громадян перебуває на постійному контролі у керівництва Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, начальників його структурних підрозділів та відділу організаційної роботи, документування та контролю.