Новини

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
     До Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області звернувся громадянин за інформацією, якими мовами може видаватися друковане видання на території України (інформація станом на 08.10.2019).
 
    Відповідь. Відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами. 
 
Крім того, згідно статті 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»:
 
1. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою.
Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
 
2. Розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.
 
3. Засновники (співзасновники) друкованих засобів масової інформації зобов’язані виготовляти, публікувати і доставляти обов’язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.
 
4. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.
У місці розповсюдження друкованого засобу масової інформації, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий засіб масової інформації державною мовою.
 
5. Вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього Закону.
 
Обов’язковий примірник документів, передбачений частиною третьою цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.
 
Згідно розділу 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.06.2006 № 12/5, для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації засновником (співзасновниками) подається заява, у якій має бути вказано: мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску).