Новини

Звертаємо увагу на зміни у законодавстві у сфері державної реєстрації

Звертаємо увагу на зміни у законодавстві у сфері державної реєстрації
18 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" від 2 жовтня 2019 року за №140-ІХ, яким вносяться зміни до Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зокрема:
у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" частину сьому статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
У статті 30 назву викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ".
Доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".
Частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.