Новини

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
   До ГТУЮ у Хмельницькій області звернувся громадянин П. з проханням надати роз’яснення  стосовно відмови державного реєстратора у прийнятті його заяви та документів для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок за його мамою, на підставі довіреності, яка була видана в сільській раді (інформація станом на 13.11.2019 р.)
 
   Відповідь. Процедура державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень визначена Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01 липня 2004 року за №1952-ІV, зі змінами від 03.10.2019, (далі – Закон про реєстрацію) та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127(зі змінами).
 
Згідно із частиною першою статті 20 Закону про реєстрацію заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.
 
Встановлено, що у разі подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. 
 
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи є, зокрема, нотаріально посвідчена довіреність. 
 
Слід зазначити, що відповідно до пункту першого статті 34 Закону України «Про нотаріат» посвідчують довіреності нотаріуси. 
 
Разом з тим, довіреності, посвідчені посадовими особами органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де немає нотаріусів, згідно із частиною другою статті 40 Закону України «Про нотаріат», лише прирівнюються до нотаріально посвідчених, а тому не можуть підтверджувати повноваження представника для цілей проведення реєстраційних дій.