Новини

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
   До управління звернулась громадянка щодо роз’яснення порядку та строків заведення спадкової справи. Заявниця зазначила, що померла її мати, вони були зареєстровані (прописані) разом. Чи є для неї строки звернення до нотаріуса для заведення спадкової справи та переоформлення спадщини? (інформація станом на 04.12.2019 р.)
 
   Відповідь. Для прийняття спадщини законодавством встановлено строк у 6 (шість) місяців, який починається з часу відкриття спадщини. У цей же строк можлива подача заяви про відмову від прийняття спадщини.
 
До спадкоємців, які прийняли спадщину відносяться:
- особи, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини і не відмовились від її прийняття. Цей факт може підтверджуватись довідкою відповідного органу за місцем проживання (реєстрації) спадкодавця або рішенням суду, яке набрало законної сили.
- малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, які були такими на час відкриття спадщини. 
- особа, яка подала до державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини в установлений законодавством строк (до 6 місяців).
 
Спадкоємець, який спочатку подавав заяву про прийняття спадщини, може в установлений законом строк відмовитись від її прийняття, відізвавши попередню заяву.
 
Якщо  спадкоємець протягом  б-ти місячного строку не подав заяву про прийняття спадщини і не проживав постійно разом із спадкодавцем на час смерті за однією адресою він вважається таким, що не прийняв її.
 
У разі, коли такий спадкоємець бажає прийняти спадщину, то за письмовою згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину, він може подати відповідному нотаріусу заяву про прийняття спадщини.
 
Якщо спадкоємці, які прийняли спадщину, не дають такої згоди, або у разі відсутності спадкоємців, які вже прийняли спадщину, за умови наявності поважної причини пропущення строку прийняття спадщини, особа може звернутися до суду з позовом про визначення додаткового строку, достатнього для подання нею заяви про прийняття спадщини.
 
За зверненням спадкоємців відповідним нотаріусом буде заведена спадкова справа і після спливу 6-ти місяців спадкоємці, які прийняли спадщину, у будь-який час можуть звертатися до того ж нотаріуса за одержанням свідоцтва про право на спадщину.
 
Видача свідоцтва про право на спадщину ніяким строком не обмежена.
 
Слід наголосити, що після померлої особи може бути заведена лише одна спадкова справа, в межах якої будуть видаватися свідоцтва про право на спадщину. Спадкова справа реєструється у єдиній електронній базі даних Спадкового реєстру. Як правило, спадкова справа заводиться нотаріусом по першому зверненню одного із спадкоємців. Інші спадкоємці не матимуть вибору йти до будь-якого нотаріуса, а повинні звертатися саме до того нотаріуса, який вже завів спадкову справу.
 
Додержання принципу «єдиної спадкової справи» дає можливість нотаріусу вірно визначити коло спадкоємців, склад спадкового майна, підстави для видачі або відмови у видачі свідоцтва про право на спадщину і спрямовано перш за все на захист прав та інтересів усіх спадкоємців.
 
Враховуючи, що обставини спадкування у кожному конкретному випадку є різними, спадкоємцям слід вчасно звертатися до нотаріусів для одержання повної та всебічної консультації, а також переліку документів, необхідного для заведення спадкової справи та отримання свідоцтва про право на спадщину.