Новини

Узагальнення роботи зі зверненнями громадян протягом 2019 року

Узагальнення роботи зі зверненнями громадян протягом 2019 року
 Узагальнення
роботи зі зверненнями громадян у Головному територіальному 
 управлінні юстиції області протягом 2019 року у порівнянні 
з результатами за аналогічний період 2018 року
 
Внаслідок проведеного аналізу стану роботи зі зверненнями громадян встановлено, що на розгляд до Головного територіального  управління юстиції  протягом 2019 року надійшло 920 письмових звернень громадян (712 заяв та 208 скарг), тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 1032 звернення (745 заяв, 285 скарг та 2 пропозиції). 
 
Таким чином, за 2019 рік надійшло на 112 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року. 
 
З Міністерства юстиції України протягом 2019 року надійшло 84 письмових звернення, що на 41 звернення менше, ніж за аналогічний період 2018 року (125 звернень). 
 
З державної установи «Урядовий контактний центр» (УГЛ) протягом 2019 року отримано 400 звернень громадян, що на  36 звернень більше, ніж за аналогічний період 2018 року (364 звернення).
 
З інших органів влади протягом 2019 року надійшло 116 звернень громадян, що на 6 звернень більше, ніж за аналогічний період 2018 року (110 звернень).
 
З питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів  до Головного територіального  управління юстиції  протягом 2019 року надійшло 671 звернення (509 заяв, 162 скарги), тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 708 звернення (463 заяви, 245 скарг). 
 
Переважна більшість звернень, які надійшли з питань діяльності державної виконавчої служби, стосується виконання рішень про стягнення аліментів. Протягом 2019 року з питань стягнення аліментів надійшло 325 звернення, тоді як за аналогічний період 2018 року надійшло 341 звернення.
 
Також, значна кількість звернень надходить з приводу стягнення коштів (225 звернень). 
 
При виконанні рішень судів про стягнення коштів з фізичних осіб виникають складнощі, пов’язані з тим, що боржники в більшості випадків не працюють, майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутнє. 
 
Надходять звернення від пенсіонерів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з невиконанням рішень судів органами Пенсійного фонду України та управліннями соціального захисту  населення в частині здійснення  виплат коштів  категоріям «діти війни», особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших соціальних виплат. 
 
Також, надходять звернення громадян щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантується державою.
 
До Головного територіального  управління юстиції  протягом 2019 року надійшло 17 повторних звернень з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів, за аналогічний період 2018 року — 29 повторних звернень. 
 
Шляхом узагальнення зроблено висновок, що основними причинами надходження повторних звернень громадян з питань виконання рішень судів є непогодження заявників з прийнятими за наслідками розгляду їх звернень рішеннями та нерозуміння заявниками положень чинного законодавства, об’єктивна неможливість виконання державними виконавцями рішень судів через відсутність у боржників майна, на яке можливо звернути стягнення, та їх непрацевлаштованість.
 
Як вбачається зі змісту отриманих звернень, значна їх частина  надсилається громадянами після отримання відповідних роз’яснень та детальної інформації про хід виконавчого провадження, заявники, як   правило, звертаються з тими  ж питаннями повторно, надсилають аналогічні за змістом звернення через інші органи державної влади.
 
При розгляді повторних звернень громадян вивчаються причини надходження повторних звернень, вживаються заходи щодо поновлення прав та законних інтересів заявників.
 
За результатами розгляду звернень громадян з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів протягом 2019 року обґрунтованими звернення не визнавались. За аналогічний період 2018 року обґрунтованими звернення також не визнавались.
 
Управлінням ДВС вживаються заходи щодо своєчасного, всебічного розгляду звернень громадян та вирішення по суті  порушених у зверненнях питань.
 
Відповіді на звернення надаються з дотриманням термінів, передбачених Законом України «Про звернення громадян». У випадках, коли звернення не може бути вирішене по суті в межах встановленого строку, заявникові надається попередня відповідь та  після проведення додаткової перевірки надається остаточна відповідь.
 
З питань організації роботи нотаріату протягом 2019 року на розгляд надійшло 35 звернень громадян, з них: 29 заява та 6 скарг, що на 34 звернення менше, ніж протягом 2018 року  — 69 звернень: 53 заяви, 15 скарг та 1 пропозиція. 
 
Авторами звернень порушуються питання щодо роз’яснення спадкового законодавства, правильності та законності вчинення нотаріусами нотаріальних дій (правомірність посвідчення заповітів, оскарження укладених договорів, відмова чи безпідставне, на думку заявників, зволікання у видачі свідоцтв про право на спадщину, переоформлення майна), відновлення прав на спадкове майно.
 
При розгляді звернень громадянам роз’яснюється їх конституційне право на звернення до суду. Спеціалістами відділу нотаріату вживаються всі можливі заходи щодо усунення виявлених недоліків та поновлення прав і законних інтересів заявників в порядку, передбаченому чинним законодавством, та за результатами розгляду звернень, - вчасно надаються змістовні, повні та вичерпні відповіді, в тому числі роз’яснення.
 
Протягом 2019 року з питань діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального  управління юстиції  надійшло 38 звернень, а за аналогічний період 2018 року — 43 звернення. 
 
Питання, з якими звернулися громадяни, стосувалися порядку укладення та розірвання шлюбу, видачі свідоцтв про народження, про смерть, зміни імені, прізвища, встановлення родинних зв'язків, внесення змін до актового запису, виключення запису про батька дитини з актового запису, надання інформації із книг про державну реєстрацію актів цивільного стану тощо. 
 
З питань державної реєстрації юридичних осіб, друкованих засобів масової інформації та легалізації об'єднань громадян до Головного територіального  управління юстиції протягом 2019 року надійшло 1 звернення, в той час як за аналогічний період 2018 року надійшло 2 звернення.
 
З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно до Головного територіального  управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 55 звернень громадян, що на 7 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року (62 звернення). 
 
Питання, з якими звертались громадяни, стосувалися скасування реєстрації договорів оренди землі, скасування рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, рейдерського захоплення земель, оформлення права власності на будинок, зміни номера будинку, виправлення помилки в свідоцтві про право власності, припинення права постійного користування земельною ділянкою, виправлення помилки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, внесення змін до державного реєстру прав на нерухоме майно  тощо. 
 
Відділ персоналу протягом 2019 року розглянув 5 звернень громадян, тоді як за аналогічний період 2018 року - 14 звернень. Питання, з якими звертались громадяни стосувались надання інформації про зарахування стажу роботи в органах місцевого самоврядування до юридичного стажу, погодження трудового договору позаштатного працівника, надання матеріальної допомоги на оздоровлення при відпустці, виплати заробітної плати та інші.
 
З питань банкрутства до Головного територіального управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 21 звернення,  за аналогічний період 2018 року звернення не надходили. 
 
Основна кількість звернень, що були розглянуті відділом з питань банкрутства, зумовлені великою кількістю колективних звернень громадян щодо банкрутства підприємства СВК “Перший національний виробничий кооператив” та виплату коштів заявникам за здачу сирого молока.
 
З інших питань до Головного територіального  управління юстиції за звітний період 2019 року надійшло 42 звернення громадян, що на 15 звернень менше, ніж за аналогічний період 2018 року —  57 звернень. 
 
Питання, стосовно яких надходили звернення громадян, стосувалися соціального захисту малозахищених верств населення, надання безоплатної вторинної правової допомоги, виплати доплат до пенсії, встановлення пільгової пенсії, оскарження дій (бездіяльності) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фактичного забезпечення житлом за місцем реєстрації заявника, надання роз'яснень норм чинного законодавства, щодо порядку надання конфіденційної інформації про колишнього державного службовця, законності встановлення онлайн камери відеонагляду у школі тощо.
 
З питань роз’яснення законодавства  протягом  2019 року надійшло 35 звернень громадян, що на 35 звернень менше, ніж за звітний період 2018 року – 70 звернень. 
 
У Головному територіальному  управлінні юстиції за наслідками розгляду звернень громадян протягом 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року:
- узято до відома – 30 звернень (у 2018 році –  64);
- перебуває на розгляді — 28 звернень (у 2018 році – 40);
- направлено за належністю —  22 звернення (у 2018 році –  14);
- вирішено позитивно —  19 звернень (у 2018 році –  39);
- надано роз'яснень на 821 звернення (у 2018 році —  875).   
 
Крім того, протягом 2019 року до Головного територіального   управління юстиції  надійшло 32 колективних звернення,  за аналогічний період 2018 року 32 звернень. 
 
За звітний період надійшло 200 звернень від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС, за аналогічний період 2018 року - 182 звернення.