Новини


Суб. держ. реєст. 16 Березня 2020 р.

Зміни законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців!

Зміни законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців!

16.03.2020 набрали чинності зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-IX, а саме:
 
- у статті 8 (Портал електронних сервісів):
у частині першій (Портал електронних сервісів забезпечує):
пункти 1-4 замінено шістьома новими пунктами такого змісту:
«1) взаємодію із заявником у форматі «запитання – відповідь» (з можливістю вибору інтерфейсу українською або англійською мовою);
2) подання документів у електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
3) контроль за повнотою та достовірністю відомостей, що заповнюються заявником для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
4) перегляд стану розгляду поданих документів та інформування заявника в обраний ним спосіб про проходження етапів розгляду відповідних документів;
5) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
6) формування за визначеним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу ідентифікувати автоматичними засобами редакцію модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним)».
У зв’язку з цим пункти 5-11 вважаються відповідно пунктами 7-13;
пункт 9 доповнено словами «а також редакції модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним)»;
частину другу викладено в такій редакції:
«2. Порядок функціонування порталу електронних сервісів, яким визначається зокрема алгоритм формування цифрового коду модельного статуту, затверджується Міністерством юстиції України»;
 
- пункт 16 частини другої статті 9 (Відомості Єдиного державного реєстру) доповнено словами «а також цифровий код модельного статуту (якщо модельний статут є багатоваріантним)»;
 
- абзац другий пункту 1 частини другої статті 11 (Надання відомостей з Єдиного державного реєстру) після слів «про місцезнаходження» доповнено словами «адресу електронної пошти, цифровий код модельного статуту»;
 
- в абзаці п’ятому частини другої статті 13 (Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів):
слова «копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію» замінено словами «відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи підприємцем про обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій»;
 
- у статті 17 (Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи):
у частині першій (Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи):
третє речення пункту 1 доповнено словами «а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє»;
пункт 2 виключено;
частину сьому викладено в такій редакції:
«7. Для державної реєстрації переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи приватного права про перехід на діяльність на підставі модельного статуту»;
 
- у частині першій статті 18 (Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця):
пункт 1 доповнено словами «в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування»;
пункт 2 виключено;
 
- абзац шостий пункту 2 частини сьомої статті 25 (Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій) після слів «Законом» та «згоди» доповнено відповідно словами «та неодержання від органів державної податкової служби відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, від органів Пенсійного фонду України про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування» та «із зазначенням органів державної влади, від яких відповідні відомості не надійшли».

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)