Новини


КзРЗГ 18 Березня 2020 р.

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!

До Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звернувся громадянин з питанням щодо процедури реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (інформація станом на 18.03.2020 року)
 
Відповідь. Процедура створення та реєстрації структурного утворення політичної партії врегульована нормами Законів України «Про політичні партії в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань».
 
Обласні, міські, районні організації або  інші  структурні утворення, передбачені статутом  партії,  утворюються  в  порядку,  визначеному  статутом партії.  
 
Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних   утворень   політичної  партії,  передбачених статутом партії, повідомляється  суб’єкт  державної  реєстрації юридичних   осіб,  фізичних осіб - підприємців  та  громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення. 
 
Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують повне найменування політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії. 
 
Рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії приймається на установчих зборах (конференції) структурного утворення політичної партії, оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар. 
           
Протокол установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення, передбаченого статутом партії, має містити такі відомості: 
1. дата та місце проведення установчих зборів, конференції;
2. рішення про обрання головуючого та секретаря;
3. рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
4. рішення про визначення найменування обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії
5. рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
6. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, для здійснення реєстраційних дій.
           
Невід’ємною частиною протоколу є  реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції) структурного утворення, передбаченого статутом партії. 
           
У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції) структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім’я та по батькові особи; дані її паспорта; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
           
На державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи подаються наступні документи:
1. Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (форма 18, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (подаються лише заповнені сторінки);
2.  Копія статуту політичної партії;
3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід'ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції); 
4. Документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.  
         
У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. 
           
За проведення державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи адміністративний збір не стягується. 
           
Крім того, відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - Порядок), затвердженого наказом  Міністерства юстиції України від 09 лютого  2016 року  № 359/5, державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, тобто до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», які забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації.
         
Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації не пізніше десяти робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Проведення державної реєстрації включає також формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації. 
         
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)