Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) у п.3-3 ч.2 ст.6 закріплює обов`язок державного реєстратора перевіряти використання спеціальних бланків нотаріальних документів за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Ст.15 Закону визначає певні вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації, у тому числі закріплює випадки, коли документи обов’язково викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів та випадки в яких бланки можуть не застосовуватися.

Обов’язок викладення окремих документів (заява про вступ, акт приймання-передачі частки, тощо) на нотаріальних бланках також встановлено у ч.5 ст.17 Закону (стосується державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю).

Крім того, положення ч.4 ст.34 Закону України «Про нотаріат» встановлюють, що тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, вимог про нотаріальне посвідчення правочину, вимог про нотаріальне засвідчення справжності підписів учасника під час прийняття ним рішення з питань діяльності відповідної юридичної особи, правочинів про скасування таких вимог, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (крім тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса), а також заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, дублікатів нотаріальних документів, рішень про створення юридичних осіб, рішень органів управління юридичних осіб, актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, актів про передавання нерухомого майна до та із статутних капіталів юридичних осіб, передавальних актів, розподільчих балансів, а також інших документів, визначених законом, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.
Зразок, опис, порядок використання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 812 (зі змінами).

Невідповідність документів вимогам ст.15 Закону є підставою для зупинення їх розгляду (п.2 ч.1 ст.27 Закону), а суперечність документів вимогам законів, є підставою для відмови у державній реєстрації (п.5 ч.1 ст.28 Закону).

Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України 04.11.2009 № 2053/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.11.2009 за № 1043/17059 (зі змінами) (далі – Порядок ведення), закріплює, що Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів (далі – Єдиний реєстр) – це електронна база даних, що містить інформацію про: постачання бланків державним нотаріальним та архівам, приватним нотаріусам; видані державним та приватним нотаріусам бланки; отримані, передані державними нотаріальними конторами та архівами, приватними нотаріусами бланки; витрачені і недійсні бланки; здійснені перевірки справжності бланків; видані інформаційні довідки та витяги з Єдиного реєстру.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи можуть безкоштовно переглянути інформацію про дійсність бланків в Єдиному реєстрі через вебсайт за посиланням – https://rnb.nais.gov.ua/.

Пошук інформації на вебсайті здійснюється за серією та номером бланка.

За результатами пошуку надається одна з таких відомостей:
а) дата видачі бланка (якщо відомості про витрачання бланка в Єдиному реєстрі відсутні);
б) відомості про витрачання бланка або недійсність бланка (код витрачання, дата витрачання);
в) відомості про відсутність інформації про бланк у Єдиному реєстрі.

Державному реєстратору необхідно переконатися у витрачанні бланка та його дійсності.

#відділвзаємодіїзсубєктамидержавноїреєстраціїтапідвищеннякваліфікаціїдержавнихреєстраторів