Новини

Зміни до Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації

Зміни до Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації

Кабінетом Міністрів України 20.01.2021 прийнято постанову №34 «Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», що набрала чинності 22.01.2021, якою передбачено, що:

 реєстраційні дії - усі дії, що здійснюються державним реєстратором, уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації у реєстрах, крім надання інформації з них;

контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом:

1) розгляду звернень відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

2) розгляду депутатських запитів, звернень відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України";

3) аналізу інформації, опублікованої в засобах масової інформації чи оприлюдненої в Інтернеті;

4) перевірки відомостей, отриманих Мін'юстом під час реалізації повноважень у сфері державної реєстрації;

5) моніторингу реєстраційних дій в реєстрах;

6) проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах щодо осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або на іншу посаду, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі - посада державного реєстратора), перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб'єкта державної реєстрації;

7) проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора та не перебували на посаді державного реєстратора у певного суб'єкта державної реєстрації.

спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах не проводиться у разі переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора в межах одного суб’єкта державної реєстрації чи переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб’єкта державної реєстрації до іншого;

строк проведення спеціальної перевірки збільшується з 25 календарних днів до 2-х місяців;

у разі виявлення в діях особи порушень порядку проведення реєстраційних дій, які пов’язані з неправильним застосування програмних засобів ведення реєстрів та/або інших порушень, які не впливають на права та/або обов’язки відповідних суб’єктів правовідносин, особа може бути визнана такою, що пройшла спеціальну перевірку, за умови підвищення кваліфікації у строки, визначені Мін’юстом;

у разі виявлення фактів порушень установленого законом порядку державної реєстрації складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.