Новини

Відновлення платоспроможності фізичної особи: що потрібно знати?Надаємо відповіді на основні питання, які виникають у громадськості!

Відновлення платоспроможності фізичної особи: що потрібно знати?Надаємо відповіді на основні питання, які виникають у громадськості!
Відновлення платоспроможності фізичної особи: що потрібно знати?Надаємо відповіді на основні питання, які виникають у громадськості??
????Хто може ініціювати відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи або фізичної особи – підприємця?
Провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особи – підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника.
????Які обов'язкові умови для звернення до господарського суду?
Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:
1) розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше ніж 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше як 50 % місячних платежів за кожним із кредитних та інших зобов'язань упродовж 2 місяців;
3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;
4) є інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).
????Чи зазнає боржник витрат у разі звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність?
??До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність із-поміж інформації про майновий стан боржника та доказів на її підтвердження додають докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за 3 місяці виконання повноважень.
????Які наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи?
З моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника:
1) пред'явлення кредиторами вимог до боржника й задоволення таких вимог може відбуватися лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність та в порядку, передбаченому Кодексом;
2) арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном може застосувати лише господарський суд у межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти й обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду;
3) припиняють нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов'язаннями боржника;
4) здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбуваються з урахуванням обмежень, установлених цим Кодексом;
5) уводять мораторій на задоволення вимог кредиторів;
6) строк виконання всіх грошових зобов'язань боржника уважають таким, що настав;
7) будь-яке відчуження й розпорядження майном боржника здійснюють лише в порядку, передбаченому цим Кодексом.
????Мораторій на задоволення вимог кредиторів уводять строком на 120 днів із моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій стосовно боржника.
Що таке план реструктуризації боргів боржника?
План реструктуризації боргів боржника розробляють із метою відновлення платоспроможності боржника.
У плані реструктуризації боргів боржника зазначають:
1) обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника;
2) інформацію про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру й черговості задоволення;
3) інформацію про майновий стан боржника за результатами проведених заходів щодо виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації);
4) інформацію про всі доходи боржника, у тому числі доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів;
5) розмір суми, яку щомісяця виділятимуть для погашення вимог кредиторів;
6) вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів;
7) розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику для задоволення побутових потреб, у розмірі не менше ніж один прожитковий мінімум на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні.
????Чи обмежує закон строк виконання плану реструктуризації боргів боржника?
Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність не може перевищувати 5 років.
У разі погашення боргів за кредитами, отриманими боржником на придбання житла, строк виконання плану реструктуризації боргів боржника не може перевищувати 10 років.
За вмотивованим клопотанням боржника й за умови погашення понад 80 % вимог кредиторів господарський суд може продовжити строк виконання плану реструктуризації боргів боржника понад граничний строк.
????Які умови для ухвалення постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника?
Господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника в разі, якщо протягом 120 днів із дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність збори кредиторів не прийняли рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийняли рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника.
Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.
Повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюють на офіційному веб-порталі судової влади України протягом 3 днів із дня прийняття відповідної постанови суду.
????Що підлягає реалізації в межах процедури погашення боргів боржника?
Не пізніше ніж 30 днів із дня введення процедури погашення боргів боржника керуючий реалізацією майна спільно з боржником проводить інвентаризацію майна боржника та визначає його вартість.
Майно боржника, що підлягає реалізації в процедурі погашення боргів боржника, становить ліквідаційну масу.
До складу ліквідаційної маси включають усе майно боржника, що перебуває в його власності, а також те, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника, крім майна, визначеного ч. ч. 6 і 7 ст. 131 та ст. 132 Кодексу.
До складу ліквідаційної маси може бути включено майно, що є часткою боржника в спільній власності. У такому разі відбувається виділення частки боржника із спільного майна за правилами, передбаченими цивільним законодавством.
З моменту визнання боржника банкрутом розпорядження всіма правами щодо майна, включеного до складу ліквідаційної маси, здійснює керуючий реалізацією від імені боржника.
До складу ліквідаційної маси не включають житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника (квартира загальною площею не більше як 60 кв. м або житловою площею не більше ніж 13,65 кв. м на кожного члена сім'ї боржника чи житловий будинок загальною площею не більше як 120 кв. м) та не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, на яке згідно із законодавством не може бути звернено стягнення.
До складу ліквідаційної маси не включають кошти, що перебувають на рахунках боржника у пенсійних фондах і фондах соціального страхування.
????Які наслідки завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність?
Господарський суд під час постановлення ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника – фізичної особи від боргів.
??Фізичну особу не звільняють від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність й обов'язку повернення непогашених боргів, а саме:
1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;
2) сплати аліментів;
3) виконання інших вимог, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи.
Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.
Упродовж 5?? років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі в порядку, передбаченому Кодексом.
Протягом 5?? років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов'язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, а також договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.
Фізичну особу не можна вважати такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом 3?? років після визнання її банкрутом.