Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
Закон України «Про фермерське господарство» (далі – Закон) у статті 1 встановлює, що фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа – підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.
Стаття 8-1 Закону передбачає, що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.
Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією).
Після укладання (складання) договору (декларації) голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця.
Обов’язкові умови договору (декларації) визначено ч.5 ст.8-1 Закону.
Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.04.2019 № 177 (https://cutt.ly/clvM5Rx).
Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (зі змінами) (далі – Закон про реєстрацію).
У статті 18 Закону про реєстрацію передбачено, що для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування (Форма 2, затверджена наказом МЮУ від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами);
2) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
3) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства.
Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, у зв’язку зі створенням сімейного фермерського господарства, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей (Форма 2, затверджена наказом МЮУ від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами);
2) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського або договір (декларація) у новій редакції - у разі внесення відповідних змін.
При цьому, така державна реєстрація змін здійснюється без справляння адміністративного збору.
Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців проводиться незалежно від їх місця знаходження (ч.2 ст.4 Закону про реєстрацію).
Згідно із нормами ст.14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій (особисто заявником або поштовим відправленням) або електронній формі.
В електронній формі подати документи можна через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» - https://cutt.ly/olvBrjm.
Виключні переліки зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації визначено ст.27 та 28 Закону про реєстрацію.
Практичні аспекти проведення державної реєстрації сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи встановлено листами МЮУ від 17.08.2020 № 212/8.4.4/32-20 (https://cutt.ly/glvB0Ii) та від 25.11.2019 від № 10575/8.4.3/32-19 (https://cutt.ly/qlvNwWF).