Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
Ст.140 Господарського кодексу України передбачає, що джерелами формування майна суб'єктів господарювання є, зокрема, грошові та матеріальні внески засновників.
Щодо, наприклад, господарського товариства, то воно є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом (ст.115 Цивільного кодексу України).
Відповідно до п.48 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127 (із змінами), для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:
1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.
Справжність підписів на такому документі засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Окрім того, відповідно до ч.3 ст.34 цього закону тексти актів про передавання нерухомого майна до та із статутних капіталів юридичних осіб, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів;
3) рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);
4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності, зокрема щодо майна подружжя);
5) документ про сплату адміністративного збору – у випадках та розмірі, передбачених ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).
Державний реєстратор обов’язково встановлює обсяг цивільної право та дієздатності фізичних та юридичних осіб, а також перевіряє повноваження їх представників (ч.4-6 ст.18 Закону).
Перевірка фізичної особи здійснюється: шляхом отримання відомостей про громадянина України з Державного реєстру актів цивільного стану громадян; на підставі документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства і є підставою для перебування в Україні.
Перевірка юридичної особи здійснюється шляхом: отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи; перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.
При поданні документів уповноваженою особою обсяг її повноважень встановлюється на підставі:
- документа, що підтверджує повноваження законного представника особи (ст.242 ЦК);
- нотаріально посвідченої довіреності, дійсність якої перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;
- відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Практичні аспекти здійснення таких перевірок та перелік відомостей, що підлягають встановленню, врегульовано листом МЮУ від 06.11.2019 № 9697/8.4.1/32-19 - https://cutt.ly/CxFOjpg.
Крім того, якщо майно перебуває в іпотеці, передати його у власність юридичної особи можна лише за згодою іпотекодержателя. Так, ч.3 ст.9 Закону України «Про іпотеку» передбачає, що іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя відчужувати предмет іпотеки.
Виключні переліки підстав для зупинення розгляду заяви та відмови в проведенні державної реєстрації прав визначено статтями 23 та 24 Закону відповідно.
Зокрема, підставою для відмови є → відчужувач, на момент проведення реєстрації, внесений до Єдиного реєстру боржників (п.12 ч.1 ст.24 Закону).