Новини

Реєстрація розірвання шлюбу – варто знати?

Реєстрація розірвання шлюбу – варто знати?
Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим та внаслідок його розірвання (частини перша, друга статті 104 Сімейного кодексу України).
Шлюб припиняється внаслідок його розірвання:
- за спільною заявою подружжя або одного з них (статті 106, 107 Сімейного кодексу України);
- за спільною заявою подружжя (або за позовом одного з подружжя) на підставі рішення суду (стаття 109, 110 Сімейного кодексу України).
Розірвання шлюбу в позасудовому порядку.
Куди звернутися:
- за спільною заявою подружжя: проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за умови спільної згоди та відсутності неповнолітніх дітей. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї заяву від його імені може подати другий з подружжя.
- за заявою одного з подружжя: проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них, якщо другий із подружжя:
1. визнаний безвісно відсутнім;
2. визнаний недієздатним.
Перелік необхідних документів:
1. заява про розірвання шлюбу;
2. свідоцтво про шлюб (за наявності);
3. копія рішення суду (витяг з рішення суду) про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним (у випадку розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя)????.
ВАЖЛИВО - той із подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен письмово заявити про це у відділі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.
ВАРТІСТЬ
За реєстрацію розірвання шлюбу справляється державне мито у розмірі:
• за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей → 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
• з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними → 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
СТРОК РОЗГЛЯДУ
Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, та видає свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.
ВАЖЛИВО - якщо подружжя через поважну причину не може з'явитися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу у встановлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день.
УВАГА – строк перенесення не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
ВАЖЛИВО – заява втрачає чинність - якщо подружжя не з'явилося для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу і не повідомило про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви.
Розірвання шлюбу в судовому порядку.
У випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей, або один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, шлюб може бути розірваний лише в судовому порядку.
ВАЖЛИВО - у разі розірвання шлюбу у судовому порядку шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.
УВАГА- після 25.07.2010 документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили – свідоцтво про розірвання шлюбу НЕ ВИДАЄТЬСЯ.
ВАЖЛИВО – до 25.07.2010 розірвання шлюбу, здійснене судом підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану з видачою свідоцтва про розірвання шлюбу.