Новини

Закон про всеукраїнський референдум!

Закон про всеукраїнський референдум!
 
-Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про всеукраїнський референдум», ухвалений Верховною Радою 
26 січня 2021 року. Його було розроблено у тісній співпраці з міжнародними організаціями, представниками громадянського суспільства, академічного середовища.
Цей закон дасть змогу більше залучати людей до прийняття рішень на всіх рівнях, починаючи державницькими рішеннями – для цього і потрібен інструмент референдуму. Відповідний закон направлений, перш за все, на реалізацію конституційних норм щодо всеукраїнського референдуму і забезпечення людям реальної можливості позбутися монополії політиків на вирішення питань загальнодержавного значення.
Законом передбачається, що референдум може бути оголошено президентом чи парламентом України у визначених Конституцією випадках. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
загальнодержавного значення;
про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
Не можуть бути при цьому предметом всеукраїнського референдуму наступні питання:
що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;
-що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;
-спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
-щодо питань податків, бюджету, амністії;
віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
Всеукраїнський референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні візьмуть не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців.
-Крім того, у Законі прописано, що рішення, прийняте на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом проведення ще одного референдуму не раніше, ніж через три роки з дня його прийняття. Новий референдум з питань, що раніше не були підтримані під час такого голосування, може бути проведено не раніше як через один рік з дня оголошення його результатів.
Важливо розуміти, що референдум не підмінятиме роботу Верховної Ради. Це справа парламенту – приймати закони та врегульовувати суспільні відносини. Але громадяни матимуть інструмент впливу на державу як таку – щоб державні регуляції не йшли проти інтересів народу як єдиного джерела влади та суверенітету.