Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Відповідь:

Ст.100 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) передбачає, що учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) передбачає такі підстави для виключення учасника з товариства:

◊ Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини та не вніс вклад протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти, зокрема, рішення про його виключення (ст.15 Закону).

◊ У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи товариство може виключити такого учасника за наявності умов:

→ частка учасника у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків;

→ протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством (ст.1270 ЦКУ), спадкоємці такого учасника (щодо фізичної особи) не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону.

Інших підстав для виключення не передбачено, а положення статутів товариств, не приведених у відповідність до Закону, є чинними виключно в частині, що відповідає законодавству.

Рішення про виключення приймається без врахування голосів учасника, який виключається (ст.23 Закону).

Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати лише рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування його голосів.

До наслідків виключення учасника з товариства застосовуються положення ч.8-11 ст.24 Закону щодо процедури проведення з ним розрахунків (ч.13 ст.24 Закону).

Ст.36 Закону передбачає, що якщо інше не встановлено статутом, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

При цьому, шляхом опитування не можуть прийматися, зокрема, рішення про виключення учасника з товариства.

Відповідно до ч.5 ст.17 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон про реєстрацію) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із виключенням учасника з товариства подаються такі документи:

¤ заява про державну реєстрацію змін (Форма 2);

¤ документ про сплату адміністративного збору (у розмірі 0,3 пмпо + добуток 0,01 пмпо на кількість осіб, яким має надсилатися виписка – ч.4 ст.25 Закону про реєстрацію);

¤ рішення загальних зборів учасників про виключення учасника з товариства. Справжність підписів учасників, які голосували за таке рішення засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Якщо у випадках, передбачених законом, таке рішення приймається без урахування голосів учасників у зв’язку з настанням певної обставини, подається документ, що підтверджує настання такої обставини (наприклад свідоцтво про смерть, рішення суду).

Заявником в такому випадку є уповноважений представник юридичної особи, повноваження якого встановлюються відповідно до вимог ч.2 ст.14 Закону про реєстрацію (наприклад, нотаріальна довіреність або відомості Єдиного державного реєстру).

Процедура державної реєстрації змін у разі виключення учасника з товариства закріплює обов’язок державного реєстратора одночасно внести запис про зменшення розміру статутного капіталу товариства на розмір відповідної частки (частини частки) такого учасника.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації також встановлено ст.15 Закону про реєстрацію.

Виключні переліки підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації передбачено ст.27, 28 Закону про реєстрацію, зокрема відмова застосовується, якщо на момент подання заяви про державну реєстрацію змін, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, що має наслідком ЗМЕНШЕННЯ частки такого засновника (учасника) його внесено до Єдиного реєстру боржників.