Новини

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ!

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ!
 
І ЕТАП-Відповідно до частини 10 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" для державної реєстрації рішення про прининення подається:
1. Примірник оригіналу (нотаріальна засвічена копія) рішення відповідного органу громадського формування про припинення юридичної особи.
У рішенні  визначається персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта -для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк та порядок заявлення кредиторами своїх вимог.
Примітка: згідно статті 105 ЦКУ строк заявленя кредиторами своїх вимог до юридичної особи , що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
ВАЖЛИВО: протокол зборів громадської організаціїх повинен містити інформацію, яка дає можливість встановити правомочність зборів (іншого органу) громадської організації згідно статуту, зокрема кількість членів організації, які перебувають на обліку організації станом на момент проведення зборів та кількість присутніх членів організації на зборах, перелік членів ради, присутніх на засіданні ради тощо).
2.Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження представника - у разі подання документів представником.
Рішення про припинення громадськогго формування подається до реєструючого органу протягом 3 робочих днів з прийняття такого рішення (ч.1 ст. 105 ЦКУ).
ІІ ЕТАП. Після закінчення строку заявлення вимог кредиторами, відповідно до частини 13 стаття 17 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" для державної реєстрації припинення громадського формування подається:
1. Заява про державну реєстрацію припинення юридичнох особи в результаті її ліквідації ( затверженного Міністерством юстиції України зразка);
2.Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваждення представника - у разі подання документів представником.
Документи для державної реєстрації подаються заявником (ліквідатор, голова ліквідаційної комісії громадського формування, уповноважена особа за довіреністю) особисто через ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (у межах області), безпосередньо до Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) або надсилаються поштовим відправленням.