Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
????Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX (http://surl.li/wltl), окремі положення якого набрали чинності 27.05.2021, внесено суттєві зміни щодо розмежування земель державної та комунальної власності.
Так, розділ X «Перехідні положення» Земельного кодексу України доповнено пунктом 24, яким закріплено такі положення ????????????:
??????? з 27.05.2021 землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, ?? КРІМ ?? земель:
а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями на праві постійного користування (у тому числі земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, та земель водного фонду, що перебувають у постійному користуванні державних водогосподарських підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук);
б) оборони;
в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення;
г) зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ґ) під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна державної власності;
д) під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності;
е) визначених у наданих до набрання чинності цим пунктом дозволах на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, наданих органами виконавчої влади з метою передачі земельних ділянок у постійне користування державним установам природно-заповідного фонду, державним лісогосподарським та водогосподарським підприємствам, установам та організаціям, якщо рішення зазначених органів не прийняті.
??????? земельні ділянки, на які зареєстроване право державної власності, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на них (Закон № 1423-IX є підставою для реєстрації переходу права власності в комунальну).
??????? інші земельні ділянки та не сформовані землі переходять у комунальну власність з 27.05.2021.
??????? такий перехід земельних ділянок із державної у комунальну власність НЕ є підставою для припинення права оренди та інших речових прав на них. Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням нового органу, що здійснює розпорядження такою земельною ділянкою, НЕ вимагається і здійснюється лише за згодою сторін договору.
??????? з 27.05.2021 до державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки державної власності, що передаються у комунальну власність територіальних громад, органи виконавчої влади не мають права здійснювати розпорядження ними.
??????? надані до 27.05.2021 рішеннями РМ АРК, органів виконавчої влади дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок державної власності є чинними. Особи, які отримали такі дозволи, а також органи, що їх надали, зобов’язані повідомити про це протягом місяця відповідні сільські, селищні, міські ради з дня набрання чинності цим пунктом. Рішення про затвердження такої документації, що не була затверджена на день набрання чинності цим пунктом, приймають сільські, селищні, міські ради.
??????? особи, які отримали дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначені у підпункті «е» пункту 24, а також органи, що їх надали, зобов’язані повідомити про це протягом місяця відповідні сільські, селищні, міські ради з 27.05.2021.
До 01.01.2023 такі землі не можуть бути передані у власність та користування будь-яким іншим особам, крім тих, яким надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою (крім передачі їх для розміщення об’єктів, передбачених статтею 15 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»).
Якщо до 01.01.2023 такі земельні ділянки не передані у постійне користування державним установам природно-заповідного фонду, державним лісогосподарським та водогосподарським підприємствам, установам та організаціям, вони переходять у комунальну власність територіальної громади села, селища, міста, на території якої розташовані.