Новини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року прийнята відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання країнами-підписантами та забезпечення на своїй території прав та основоположних свобод людини. Конвенцією запроваджено судовий механізм захисту визнаних міжнародним правом загальних стандартів політичних, економічних, соціальних і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ради Європи – Європейський суд з прав людини.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року прийнята відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання країнами-підписантами та забезпечення на своїй території прав та основоположних свобод людини. Конвенцією запроваджено судовий механізм захисту визнаних міжнародним правом загальних стандартів політичних, економічних, соціальних і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ради Європи – Європейський суд з прав людини.
 
Звернутися до Суду може кожна особа, яка вважає, що її право, гарантоване Конвенцією та протоколами до неї, порушено, а національна система не змогла його відновити. Для того, щоб скарга до Суду не була визнаною неприйнятною, потрібно дотримуватися наступних критеріїв: 
• Скарга повинна стосуватися порушення одного із прав передбачених Конвенцією. 
• Заявником повинні бути вичерпані всі внутрішньодержавні засоби захисту свого права, і, насамперед, судові засоби такого захисту. Для України - це проходження заявником першої, апеляційної та касаційної інстанцій суду. 
• Скарга повинна бути подана не пізніше ніж через 6 місяців після остаточного розгляду питання судом. Цей термін відновленню не підлягає (з 01 лютого 2022 року після завершення перехідного періоду набрання протоколом № 15 чинності, термін буде становити 4 місяці). 
• Скаржитися можна тільки на ті порушення, які мали місце після дати ратифікації Конвенції державою. (Україна – 17.07.1997 року) 
• Скарги, що направляються до Європейського суду, повинні стосуватися подій, за які несе відповідальність державна влада. Скарги проти приватних осіб, організацій Судом не приймаються до розгляду.
Заява до Європейського суду з прав людини подається на бланку, який можна завантажити на офіційному сайті суду за посиланням - https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ukr&c=. За цим же посиланням можна завантажити нотатку для заповнення формуляру заяви, яка дає відповіді на більшість питань, що виникають при заповненні формуляру. 
Заяви надсилаються до Суду поштою на наступну адресу: 
The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe 
67075 Strasbourg cedex FRANCE