Новини

Зміни до Кодексу України з процедур банкрутства,внесені Законом України від 14.12.2021 № 1944-IX або припинення мораторію на ініціювання банкрутства.

Зміни до Кодексу України з процедур банкрутства,внесені Законом України від 14.12.2021 № 1944-IX або припинення мораторію на ініціювання банкрутства.
??
6 січня 2022 року, набрав чинності Закон України «Про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства» № 1944-IX від 14.12.2021 . Зміни, внесені Законом до Кодексу, стосуються заборони на відкриття провадження щодо процедури банкрутства на період карантину та порядку проведення зборів кредиторів, зокрема.
??Законом скасовується мораторій на відкриття провадження у справах про банкрутство по вимогах після 12.03.2020, а саме знімаються всі обмеження щодо процедури банкрутства юридичних осіб-боржників за вимогами, що виникли як до запровадження карантину, так і виникли чи непогашені під час його дії. Із заявами щодо порушення справ про банкрутство звертатися до суду можуть й податкові органи, тож мораторій знятий і для них як кредиторів.
??Відповідно до змін, скасовується можливість продовження місячного строку для звернення боржника зі заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до реальної загрози неплатоспроможності. Керівник, який допустив пропуск цього строку, несе солідарну відповідальність за боргами юридичної особи. Проте, цей строк може бути продовжений судом у разі, якщо боржник доведе, що неможливість дотримання встановленого терміну була спричинена поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 або заходами боротьби з поширенням цієї хвороби. В такому разі кредитори вже не зможуть пред’явити свої вимоги до керівника боржника.
??Також комітет кредиторів та забезпечений кредитор з 06.01.2022 вже не зможуть приймати рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника.
??Варто звернути увагу, що законодавці залишили норму, яка на період дії карантину та протягом 9??0?? днів з дня його скасування зупиняє нарахування:
відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника;
штрафних санкції за невиконання боржником таких зобов’язань.
Закон № 1944 уточнює порядок проведення зборів кредиторів у режимі відеоконференції або шляхом опитування:
збори (комітет) кредиторів можуть проводитися в режимі відеоконференції за умови дотримання вимог статті 48 Кодексу. Носій відеозапису відеоконференції є обов’язковим додатком до протоколу зборів (комітету) кредиторів.
збори (комітет) кредиторів можуть проводитися шляхом опитування. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам зборів (комітету) кредиторів запит з проєктом рішення зі запропонованого питання. У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники опитування мають надіслати свою відповідь, та строк надання відповіді. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення у письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників опитування та надіслати всім учасникам зборів (комітету) кредиторів у порядку, встановленому для надсилання запитів, протягом 10 днів. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники опитування мали надіслати свої відповіді ініціатору опитування.
Арбітражний керуючий не несе дисциплінарної відповідальності за невчинення дій, передбачених цим Кодексом, якщо їх вчинення унеможливлено вимогами карантину, за умови повідомлення арбітражним керуючим про це комітету кредиторів (кредиторів).
??Внесеними змінами до Кодексу передбачено, що суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого чи з власної ініціативи може продовжити строки:
проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність),
звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів;
оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону;
виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.