Новини

Незважаючи на те, що в Україні триває війна та чимало населених пунктів потерпають від ворожих обстрілів, у багатьох людей існує необхідність скористатися послугами нотаріуса.

Незважаючи на те, що в Україні триває війна та чимало населених пунктів потерпають від ворожих обстрілів, у багатьох людей існує необхідність скористатися послугами нотаріуса.
Незважаючи на те, що в Україні триває війна та чимало населених пунктів потерпають від ворожих обстрілів, у багатьох людей існує необхідність скористатися послугами нотаріуса. Зокрема, нотаріуси Вінницької області продовжують свою роботу, аби забезпечити потреби громадян у вчиненні нотаріальних дій.
На сьогоднішній день досить актуальним є питання про відновлення втрачених або зіпсованих нотаріальних документів, наприклад, таких як заповіт, договір (дарування, купівлі-продажу, міни тощо), свідоцтво (про право на спадщину), довіреність тощо.
Відповідно до статті 5??3?? Закону України «Про нотаріат» - кожен громадянин має право у разі втрати або зіпсування документа звернутись до нотаріуса для отримання дубліката утраченого або зіпсованого документа, який був посвідчений нотаріусом.
????Дублікатом є другий примірник документа, який має таку ж юридичну силу, як і оригінал, який було втрачено або пошкоджено.
Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців, осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу.
Дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання, тобто за місцем посвідчення (до передачі його до архіву). ??Після передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, їх дублікати видають державні нотаріуси Державного нотаріального архіву Вінницької області, який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 7.
??Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.
Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей.
??Дублікати втрачених заповітів та довіреностей підлягають обов’язковій реєстрації у Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей. В умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей як нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування, так і нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних відомостей протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.
??З огляду на вищевикладене, слід зазначити, що кожному громадянину забезпечене право звернутись у разі втрати або зіпсування документа до нотаріуса за отриманням дубліката утраченого або зіпсованого документа, посвідченого нотаріусом.