Новини

Найактуальніша інформація щодо повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану!

Найактуальніша інформація щодо повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану!
??Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану може бути, якщо оригінал свідоцтва вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено.
Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану ??незалежно?? від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.
Громадянам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.
?????Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
Що потрібно для повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану ? ?заява особи, щодо якої складено актовий запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.
?????Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.
?????Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.
Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються??
??Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб також повторно не видаються. У таких випадках на письмову заяву заявника відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.
????Слід зазначити, що відновлене свідоцтво має таку ж юридичну силу, як і втрачений документ.