Новини

Новації в сфері нотаріату в умовах війни!

Новації в сфері нотаріату  в умовах війни!
У зв’язку із нещодавніми змінами законодавства в сфері діяльності установ нотаріату в умовах воєнного стану варто наголосити на таких важливих моментах, що врегульовані по новому (постанова Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. № 480).
1??По-перше, вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна здійснюватиметься виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються такі дії.
2??По-друге, забороняється нотаріальне посвідчення від імені фізичної особи — відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності:
??договорів відчуження нерухомого майна,
??договорів відчуження цінних паперів,
??договорів відчуження корпоративних прав,
??договорів іпотеки,
??договорів про задоволення вимог іпотекодержателя,
??договорів про встановлення довірчої власності на нерухоме майно (у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення),
??нотаріальне засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи.
3??По-третє, забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна, крім випадків набуття відчужувачем права власності у порядку спадкування або у результаті визначення розміру часток у праві спільної сумісної власності.
4??По-четверте, посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється виключно за місцезнаходженням такого майна, крім нерухомого майна, розташованого у м. Києві та Київській області (в даному випадку – такі дії вчиняються виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташовано у м. Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору).