Новини

Чи настає кримінальна відповідальність за злочин під примусом?

Чи настає кримінальна  відповідальність за злочин під  примусом?
??Під час війни в Україні окупанти нерідко утримують людей в нелюдських умовах, катують, змушують “зізнаватися” у своїй “помилковій” підтримці України, обіцяти співпрацювати з окупаційною владою та вчиняти злочини проти держави.
????Якщо такі дії (бездіяльність) були вчинені під впливом фізичного або психічного примусу, українське законодавство передбачає можливість звільнення особи від покарання за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам.
??Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.
??Під фізичним примусом слід розуміти такий вплив на тілесну недоторканність та свободу особи, коли вона позбавляється можливості діяти за своїм розсудом, примушується до вчинення суспільно небезпечного діяння, яке завдає шкоди правоохоронюваним інтересам або створює небезпеку заподіяння такої шкоди, шляхом застосування до неї фізичного впливу.
??Під психічним примусом слід розуміти вплив на психіку особи з метою змусити її всупереч власній волі вчинити або утриматись від вчинення певних протиправних дій.
??Як правило, застосування до особи психічного примусу не позбавляє її можливості ке­рувати своїми діями, а тому психічний примус не завжди визнається обставиною, що виключає злочинність діяння.
??Відповідно до частини 1 статті 40 Кримінального кодексу вчинення дії або бездіяльності, що заподіюють шкоду правоохоронюваним інтересам, під безпосереднім впливом фізичного приму­су, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, не визнається злочином. Проте заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа зберігала можливість керувати своїми діями, а також заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам під безпосе­реднім впливом психічного примусу, вирішується залежно від наявності або відсут­ності стану крайньої необхідності.
??Тому заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка під час вчинення діяння знаходилась під впливом непереборного фізичного примусу, внаслідок якого не могла керувати своїми вчинками, тобто повністю була позбавлена можливості вільно приймати рішення, визнається самостійною обставиною, що виключає зло­чинність такого діяння. Отже, неможливість особи внаслідок застосування до неї фізичного примусу керувати своїми діями, у разі заподіяння нею шкоди, є безумовною підставою невизнання такого діяння злочинним.
????У випадку застосування фізичного примусу, який повністю виключає можливість особи діяти на власний розсуд, кримінальна відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам повністю виключається на підставі частини першої статті 40 КК України.