Новини

Державна реєстрація благодійних організацій!

Державна реєстрація благодійних організацій!
Порядок реєстрації благодійної організації складається з декількох етапів:
?Підготовка установчого документа організації (статут).
?Проведення установчих зборів засновників.
?Підготовка пакет документів.
?Подання документи.
?Отримання відповіді.
????На першому етапі затверджується статут благодійної організації засновник (засновники) або уповноважені ним (ними) особи.
Статут благодійного фонду повинен містити:
??найменування благодійного фонду;
?? цілі та сфери благодійної діяльності (ст. 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”);
??органи управління благодійного фонду, їхній склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
??порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійного фонду, крім вищого органу управління благодійного фонду, їхнього заміщення, зупинення їхніх повноважень, припинення їхніх повноважень (відкликання);
порядок внесення змін до установчих документів благодійного фонду;
??джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійного фонду;
??підстави та порядок припинення благодійного фонду, зокрема, порядок розподілу активів;
??умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їхнього виключення зі складу учасників благодійного фонду.
??Оформлений статут слід підшити, пронумерувати та підписати засновниками (учасниками), або уповноваженими ними особами.
Проведення установчих зборів:
Аби зареєструвати благодійну організацію, необхідно провести установчі збори, на яких мають бути прийняті рішення про:
1??створення та державну реєстрацію благодійної організації;
2??затвердження установчого документу благодійної організації;
3??обрання органів управління благодійної організації;
4??визначення особи, яка має право представляти благодійну організацію для здійснення реєстраційних дій.
Згідно зі ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до переліку документів, які подають для державної реєстрації благодійної організації, входить оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення засновника про створення благодійної організації, а у разі наявності двох або більше засновників це рішення має бути оформлено протоколом установчих зборів.
??Рішення про створення і державну реєстрацію благодійної організації, затвердження статуту благодійної організації, формування органів управління може бути прийняте засновником одноосібно та оформлене у вигляді рішення засновника, яке має містити:
??дату і місце його складання;
??реквізити засновника;
??прийняті засновником рішення;
підпис засновника (у разі, якщо засновник – юридична особа, підпис керівника, скріплений печаткою).
Якщо ж рішення оформлюють протоколом, то воно повинне мати такі реквізити:
??назва виду документа, яку пишуть посередині рядка (протокол);
??порядковий номер протоколу;
назва зборів із зазначенням їхнього характеру (установчі збори);
??назва благодійної організації;
?? дата проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому ж рядку праворуч пишуть місце проведення (назву міста);
??кількісний склад учасників, який пишуть із нового рядка. За великої кількості присутніх на засіданні список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10-12 осіб, то вказують усіх присутніх;
??порядок денний, який, окрім іншого, враховуватиме питання про обрання секретаря та голови установчих зборів;
Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок (наприклад, список учасників);
Підписи голови й секретаря.
????Документи, які повинен подати заявник для державної реєстрації благодійного фонду:
?заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1–РН, відповідно до постанови КМУ № 440 від 13.07.2016);
?статут благодійного фонду (прошитий, пронумерований та підписаний засновниками (учасниками), або уповноваженими ними особами);
?рішення засновників (протокол) про створення благодійного фонду.
????Подання документів.
Державну реєстрацію благодійних фондів здійснюють за місцем розташування такої організації.
Подати документи для державної реєстрації благодійного фонду можуть бути подані:
??особисто заявником;
??через уповноваженого представника (потрібно подати примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документу, що засвідчує його повноваження);
??поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена) чи онлайн (з накладанням КЕП).
Для онлайн-реєстрації чи за додатковою консультацією звертайтесь:
Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Вінницькій області Управлінням державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).
Телефони для консультацій:
????(0432) 66-00-10
????(0432) 66-17-81
????(0432) 66-21-18