Новини

Інформацівйні бар’єри!

Інформацівйні бар’єри!
??Бувають бар’єри інформаційні??
Так, з метою запобігання порушень прав фізичних осіб, інформація повинна подаватися з урахуванням того, що її сприйматимуть різні люди (наприклад, з порушеннями зору чи слуху).
????Зокрема, для забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю, законодавством передбачено певні особливості вчинення нотаріальних дій за участю осіб з вадами зору чи слуху.
??Якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ, нотаріус уголос прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка.
??Якщо з порушенням слуху,або фізична особа з повною втратою слуху, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона має прочитати документ і підписати його. Якщо така особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов'язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка володіє технікою спілкування з людиною з порушенням слуху або повною втратою слуху і може підтвердити своїм підписом, що зміст правочину, заяви чи іншого документа відповідає волевиявленню та дійсним намірам учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту документа.
??При посвідченні заповіту, якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, за дорученням заповідача він може бути підписаний іншою фізичною особою.
??На бажання заповідача, а також у випадках, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватись не менше ніж при двох свідках.