Новини

Щодо довіреностей та заповітів військовослужбовців !

Щодо довіреностей та заповітів  військовослужбовців !
В умовах воєнного стану довіреності та заповіти військовослужбовців військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою.
??Виключення становлять довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами. Такі довіреності можуть посвідчувати лише нотаріуси, включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.
Заповіти та довіреності, посвідчені відповідними командирами (начальниками), в подальшому надсилаються через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.