Новини

Щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів.

Щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції переліку  адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів.
В умовах воєнного стану діє заборона на вчинення нотаріальних дій (за винятком деяких з них) нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції (далі - Перелік), якщо інше не визначено наказом Міністерства юстиції.
Які ж нотаріальні дії можуть вчиняти нотаріуси в зазначених умовах?
?посвідчувати довіреності на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах (викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів);
?нотаріальні дії, які відповідно до чинного законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів:
??посвідчувати довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва або майновими правами щодо майбутнього нерухомого майна, а також транспортними засобами на строк більше трьох місяців, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа);
??засвідчувати справжність підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон;
??засвідчувати справжність підпису перекладача на перекладі документа;
??засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
??інші нотаріальні дії, які відповідно до законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів.
??Звертаємо увагу, що посвідчені нотаріусами довіреності, у тому числі в порядку передоручення, припинення їх дії підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.
??Тому на період дії воєнного стану з метою забезпечення можливості внесення відомостей про посвідчені довіреності (видані дублікати довіреностей) до Єдиного реєстру нотаріус, який здійснює нотаріальну діяльність в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до Переліку, та відповідно не має доступу до Єдиного реєстру, посвідчує довіреність (видає дублікат довіреності) та може здійснити внесення відомостей про неї до Єдиного реєстру шляхом подання реєстратору (нотаріусу), який має доступ до Єдиного реєстру, заяв установленого зразка у письмовій формі або шляхом надсилання електронної копії заяви.