Нормативна база


  1. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»//http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/493/92
  2. Указ Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»//http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/468/96
  3. Положення  про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
  4. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади,   Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади //http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF
  5. Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/376-2001-%D0%BF
  6. Порядок проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12/page
  7. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру//http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0458-00
  8. Наказ Міністерства юстиції України «Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини»// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1219323-08
  9. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області та проведення їх державної реєстрації 

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)