Нормативна база


Відділ банкрутства є структурним підрозділом Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства.

 

До складу Відділу банкрутства входять сектори з питань банкрутства у Вінницький та Житомирській областях.

 

Завданням відділу є забезпечення реалізації покладеного на міжрегіональне управління завдання щодо реалізації державної політики з питань банкрутства та забезпечення самопредставництва інтересів Відділу банкрутства, його посадових осіб, міжрегіонального управління, його посадових осіб, Міністерства юстиції України, його посадових осіб, в судах України з питань, що відносяться до компетенції Відділу банкрутства.

 

Нормативно-правове регулювання:

 

Кодекс України з процедур банкрутства

 

Наказ Міністерства юстиції України №93/5 від 10.01.2020 року "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражних керуючих"

Наказ Міністерства юстиції України №2536/5 від 13.08.2019 року "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого,підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій "

Наказ Міністерства юстиції України №2993/5 від 25.09.2019 року "Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих"

Наказ Міністерства юстиції України №130/5 від 18.01.2013 року "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації)"

Наказ Міністерства юстиції України №3018/5 від 15.09.2011 року "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство"

Наказ Міністерства юстиції України №129/5 від 18.01.2013 року "Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпоряднком майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність"

Наказ Міністерства юстиції України №327/5 від 26.02.2013 року "Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства"

Наказ Міністерства юстиції України №2984/5 від 24.09.2019 року "Про затвердження Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого"

Наказ Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутсва, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства"

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)