Нормативно-правові акти


Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання управлінської діяльності"

Наказ Міністерства юстиції України 10.02.2012 N 232/5 Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Наказ Міністерства юстиції України 12.04.2012 N 578/5 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1004 Про проведення експертизи цінності документів

Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р.  Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містить службову інформацію

Методичні рекомендації щодо складання та оформлення номенклатури справ структурних підрозділів та зведеної номенклатури справ у Міністерстві юстиції України 

Методичні рекомендації. Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи, організації, підприємства.

Методичні рекомендації. Складення архівних описів. 

Наказ Міністерства юстиції від 06 листопада 2014 року № 1864/5 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5  Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області, затверджено наказом Головного територіального управління юстиції від 21.03.2017 № 129/09

Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями