Особливості порядку добровільного об’єднання територіальних громад


5 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон), положення якого на сьогодні вже почали застосовуватися на практиці.

Порядок добровільного об’єднання територіальних громад встановлений самим Законом й передбачає здійснення ряду поетапних кроків.

Крок 1. Необхідно визначитись, хто ініціюватиме об’єднання територіальної громади. У статті 5 Закону встановлено, що ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:

1) сільський, селищний, міський голова;

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.

Пропозиція щодо добровільного об’єднання територіальних громад може бути оформлена у вигляді:

- розпорядження сільського, селищного, міського голови (стаття 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), якщо таке об’єднання ініціює сільський, селищний, міський голова;

- письмового звернення до сільського, селищного, міського голови від депутатів, якщо таке об’єднання ініціюється третиною депутатів від загального складу місцевої ради;

- письмового звернення до сільського, селищного, міського голови з доданим відповідним протоколом проведеного зібрання членів територіальної громади або органів самоорганізації населення.

 

Згідно частини 3 статті 5 Закону сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.

Результатом розгляду сільським, селищним, міським головою пропозиції може бути прийняттям ним розпорядження про вивчення пропозицій щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення.

 

Зразок проекту розпорядження селищного, сільського, міського голови про вивчення пропозицій

 

___________ міський (селищний, сільський) голова

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

дата                                                                                                                    місце видання                                                                                     № _____

 

Про вивчення пропозицій щодо ініціювання

добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення

 

Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення депутатів міської (селищної, сільської) ради (членів територіальної громади, органів самоорганізації населення):

1.     Виконавчому комітету провести вивчення звернення (пропозиції) депутатів міської (селищної, сільської) ради (членів територіальної громади, органів самоорганізації населення) про добровільне об’єднання територіальних громад та подати відповідні пропозиції.

2.     Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.

3.     Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про  добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради….  в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .

4.     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

 

 

Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи (частина 3 статті 5 Закону).

Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом, визначається сільською, селищною, міською радою (частина 4 статті 5 Закону).

 

Крок 2. Підготовка проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Згідно частини 1 статті 6 Закону сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.

 

Зразок проектурішення сільської, селищної, міської ради про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

 

_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ

_____сесії ___ скликання

 

дата прийняття                                                                                                            

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) щодо об’єднання міського (селищного, сільського) голови (депутатів, членів територіальної громади, органів самоорганізації населення), результати громадських обговорень, _______ міська (селищна, сільська) рада вирішила:

1.     Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради….  в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .

2.     Міському (селищному, сільському) голові звернутися до ____________, ______________, ___________ рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

 

 

 

Зразок проекту листа-пропозиції до  сільського, селищного, міського голови суміжної територіальної громади

 

_____________ міському(селищному, сільському) голові

____________________________

 

Просимо розглянути пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради….  в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________.

Додатки:

1.     Ініціатива міського (селищного, сільського) голови (розпорядження міського (селищного, сільського) голови) (звернення депутатів, членів громади, ОСН)

2.     Рішення __________ міської (селищної, сільської) ради №______ від «____» ________ 2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад»

 

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

 

 

У частині 2 статті 6 Закону встановлено, що сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

 

 

Зразок проекту рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

 

_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ

_____сесії ___ скликання

 

дата прийняття                                                                                                           

 

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи

 

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) ____________ міського (селищного, сільського) голови щодо об’єднання, результати громадських обговорень, _______ міська (селищна, сільська) рада вирішила:

1.     Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради… в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .

2.     Делегувати міського (селищного, сільського) голову ___________ до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

 

Крок 3. Прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних громад.

У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це відповідну обласну раду, обласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.

Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Закон у статті 7 встановлює вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Зокрема, вони мають містити:

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;

3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

Проект рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ

_____сесії ___ скликання

 

від «___» ________ № ______

 

Про добровільне об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» ______________міська (селищна, сільська) рада вирішила:

1.     Об’єднатися з територіальними громадами сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради… в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .

2.     Доручити __________ міському (селищному, сільському) голові _________ звернутися до ___________ обласної ради з клопотанням про утворення ___________ територіальної громади.

3.     Повноваження міської (селищної, сільської) ради, міського (селищного, сільського) голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським (селищним, сільським) головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

4.     Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської (селищної, сільської) ради визначити ____________ міську (селищну, сільську) раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

 

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

 

 

Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про його схвалення на розгляд сільських, селищних, міських рад.

Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.

 

Крок 4. Подання схваленого проекту на встановлення відповідності/невідповідності законодавству.

Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад має бути підготовлений відповідний висновок, що затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Якщо проект рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад відповідає Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.

У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України, він повертаєтьсяна доопрацювання у порядку, що встановленийЗаконом.

 

Таким чином, територіальні громади, які вирішили об’єднатись, повинні в чіткій  послідовності пройти  всі кроки, встановлені Законом.

В Законі відсутні положення щодо відповідальності за порушення законодавства щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Разом з тим, одним із принципів добровільного об’єднання територіальних громад, що визначені у статті 2 Закону, є принцип відповідальності. В разі незгоди із рішеннями посадових осіб, їх бездіяльності, оскарження здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Зокрема, звернення до суду здійснюється з дотриманням вимог, що визначені у статтях 6, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Список використаної літератури:

1.     Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05лютого 2015р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 2015. - № 13.

2.     Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21травня 1997р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1997. - № 24.

3.     Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. //Відомості Верховної РадиУкраїни. – 2005. - № 35-36, № 37.

4.     Асоціація міст України. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад /Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/