Порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг


Забезпечення соціального захисту малозабезпечених сімей в Україні в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги здійснюється шляхом надання таким родинам державної соціальної допомоги у вигляді щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (субсидія).

Порядок надання населенню субсидій регулюється відповідно до Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (із змінами та доповненнями), надалі Положення.

Право на отримання субсидії поширюється на громадян які проживають у житлових приміщеннях державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Тобто, право на отримання субсидії не залежить від форми власності житла, в якому мешкають громадяни.

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

Так, на сьогодні, обов'язковий відсоток платежу для призначення субсидії за житлово-комунальні послуги становить 10 або 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), та 10 або 15 відсотків річного сукупного доходу за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії"(із змінами і доповненнями).

Зокрема, якщо у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є діти, інваліди першої або другої групи і середньомісячний сукупний дохід на одного зареєстрованого не перевищує прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць та якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни, розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування зазначеними послугами за умови призначення субсидії становить 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - 10 відсотків річного сукупного доходу.

Усі інші сім'ї сплачують відповідно 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу та 15 відсотків річного сукупного доходу.

Згідно з пунктом 6 Положення субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу державного та громадського фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

В окремих випадках на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але вони сплачують вартість одержуваних житлово-комунальних послуг.

Згідно з пунктом 7 Положення субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Кількість осіб визначається на початок місяця (на 1 число місяця), в якому надійшло звернення за призначенням субсидії. Для розрахунку субсидії виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні, відсутніх членів сім'ї необхідно зняти з оплати за житлово-комунальні послуги (оформити бронь). Для цього до організацій-надавачів житлово-комунальних послуг необхідно надати документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих. До зазначених документів належать, зокрема, довідки, що підтверджують перебування особи в іншому місці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання.

Згідно з пунктом 12 Положення, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за останні шість місяців, а для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності — за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії) сукупного доходу осіб, зареєстрованих в житловому приміщенні. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива призначається на основі річного (за попередній календарний рік) сукупного доходу осіб, зареєстрованих в житловому приміщенні.

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року N 486/202/524/455/3370 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 року за N 112/6400), із змінами і доповненнями.

Отже, Ви можете обчислити розмір своєї субсидії таким чином:

  1. Визначте обсяг своїх платежів за житлово-комунальні послуги у межах норми забезпечення житлом та встановлених нормативів користування (фактичного споживання) комунальними послугами (ОП);
  2. Визначте нарахований сукупний дохід своєї сім’ї (осіб, що проживають разом із Вами) за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення за субсидією (СД).
  3. Визначте, на яку частку оплати послуг Ви претендуєте - 10 або 15 відсотків - і обчисліть цю обов’язкову частину свого платежу (ОЧ).

 

ОП - (СД*ОД) = СУБСИДІЯ 

Приклад  

У житловому приміщенні площею 45,3 квадратних метрів проживає сім’я, яка складається з 3-х чоловік (чоловік, дружина, дитина шкільного віку). Розмір плати за житлово-комунальні послуги щомісячно становить 350 грн. Звертається за субсидією в жовтні місяці 2013 р.

Для обрахунку субсидії беруться доходи за попередні 6 місяців перед місяцем звернення ( з квітня 20 13р. по вересень 2013 р.).

- чоловік – доходи за 6 місяців – 5 400,0грн.;

- дружина – доходи за 6 місяців – 5100 ,0 грн.;

- неповнолітній син доходів не має.

Спочатку визначається сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців – 10500,0 грн. Середньомісячний дохід сім’ї становить 1750 грн. ( 10500 ,0 : 6 = 1750 грн.).

Визначається обов’язкова плата - 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї  262,50 грн. (1750 грн. х 15% = 262,50 грн.). Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги не більше 262,50 грн., а решту плати за житлово-комунальні послуги здійснюється за рахунок субсидії (350,0 грн. – 262,50 грн. = 87,5 грн.)

Отже, в даному випадку розмір субсидії становить 87,5 грн. щомісячно.

 

Згідно з пунтом 13 Положення, для призначення субсидії уповноважений власник (співвласник) житла, особа якого посвідчується паспортом, подає до органів праці та соціального захисту населення заяву про призначення субсидії (форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року № 418)), декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (форма декларації затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010року № 202)  та довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (форма довідки затверджена наказом  Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року №192)або індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), видані органом Пенсійного фонду України.

Згідно з пунктом 14 Положення субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців.Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.Якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані і проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого селянського господарства, пенсія та інші соціальні виплати, субсидія може призначатись на дванадцять місяців. Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням (з місяця надання заяви або з місяця надходження заяви до органів праці та соціального захисту населення, якщо вона надсилається поштою).

По закінченню терміну отримання субсидії громадяни повинні підтвердити право на призначення субсидії на наступний період.Для цього вони подають до органів праці та соціального захисту населення тільки довідки про доходи зареєстрованих громадян та заяву, в якій підтверджується відсутність змін у складі зареєстрованих та у характеристиці житла і послуг з моменту попереднього призначення субсидії.

Якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані лише пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, для підтвердження права на призначення субсидії подається лише заява, в якій підтверджується незмінність сукупного доходу, складу зареєстрованих та характеристики житла і послуг з моменту попереднього призначення субсидії.

Після закінчення терміну дії, без надання громадянином нового комплекту документів, призначення або подовження субсидії на новий термін неможливе.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання необхідних відомостей.

Існують випадки, коли субсидії не призначаються. Так, субсидії не призначаються, якщо:

- серед зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є працездатні особи, які не працюють, не вчаться за денною формою навчання, не перебувають на обліку у службі зайнятості як такі, що шукають роботу (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку (до шестирічного віку за наявності медичного висновку лікарсько-консультативної комісії); громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

- житлове приміщення (будинок) здано за договором у найм або в оренду;

- у володінні зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) або членів їх сімей мають у сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею житла;

- у володінні зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) або членів їх сімей більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму) (не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу);

- житлове приміщення (будинок) придбане менше ніж рік тому;

- будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидій здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб;

- під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо;

- неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Як виняток, за наявності зазначених обставин, органи праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії, виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. 

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!!

У зв’язку з підвищенням з 1 травня 2014 року роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, а також з 1 липня 2014 року – тарифів на теплову енергію для потреб населення (централізоване опалення і постачання гарячої води населенню), Урядом прийнято постанову від 5 квітня 2014 року № 83, що набрала чинності з 1 липня 2014 року, якою затверджено Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги.

Право на зазначену компенсацію поширюється на сім’ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.

При цьому, до складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

Прожитковий мінімум на  одну особу в розрахунку на місяць затверджується щорічно Законом України "Про Державний бюджет України". Так, статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” у 2014 році прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлено у розмірі:

  • дітей віком до 6 років – 1032 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень;
  • працездатних осіб – 1218 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність, – 949 гривень.

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина до 6 років, а друга  - від 6 до 18 років). Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4500 грн. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4764 грн (1218 грн *2 особи + 1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Отже, сім’я має право на компенсацію.

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються відповідно до законодавства) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги.При цьому застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

Розмір компенсації розраховується окремо для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду пропорційно кількості днів опалювального періоду у зазначених місяцях.

   Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку), звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства.

   До заяви додаються такі документи:

- довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

- довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у  житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 27 серпня 2004 року № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Порядком, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

   Надання компенсації припиняється:

- за поданням підприємства, якщо заявник не оплачує комунальні послуги (крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами) - з місяця, в якому надійшло таке подання.

- якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), що вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її  розміру, внаслідок чого йому була  надміру перерахована сума компенсації, - з місяця, в якому виявлено порушення;

- у разі  переїзду сім’ї  в іншу місцевість та настання  обставин, що унеможливлюють надання компенсації ( зокрема смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

- за заявою отримувача компенсації - з місяця, що настає за місяцем подання відповідної заяви.