Порядок особистого прийому громадян у Головному територіальному управлінні юстиції


                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Наказ Головного територіального

                                                                       управління юстиції у Хмельницькій

                                                                       області

                                                                       від 06.12.2017 № 380 /09

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

у Головному територіальному управлінні юстиції

у Хмельницькій області

                                                                                                                                                             08 грудня 2017 року за № 136/3169

 

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому

громадян у Головному територіальному управлінні юстиції

у Хмельницькій області

 

І. Загальні положення

      1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Головному територіальномууправлінні юстиції у Хмельницькій області (далі - Управління).

 

2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України «Про звернення громадян» та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Управління, відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Організація особистого прийому громадян

        1. Прийом громадян посадовими особами Управління здійснюється в їх робочих приміщеннях у визначені дні та години згідно із графіком, що затверджується наказом Управління.

 

         2. Прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

 

     3. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері, учасники антитерористичної операції та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

       4. Керівництво Управління зобов'язане забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Управління та визначеного графіком часу. Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі.

 

     5. За відсутності посадової особи, яка повинна здійснювати прийом громадян, прийом здійснює посадова особа, яка призначена виконувати її обов'язки.

 

      6. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, встановленому законодавством, при потребі - за участю перекладача.

ІIІ. Проведення особистого прийому громадян

      1. Питання, з якими звертаються громадяни, вирішуються при можливості безпосередньо на особистому прийомі. Особа, яка веде прийом, керується нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови;

прийняти письмове звернення (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення;

якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів юстиції, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого державного органу або органу місцевого самоврядування треба звернутися за його вирішенням, і по можливості надає в цьому допомогу (повідомляє місцезнаходження, номер телефону).

 

       2. Інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян.

 

    3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає, відповідно до чинного законодавства, обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

 

    4. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення кваліфікованого розв'язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Управління або одержати від них потрібну інформацію.

 

     5. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відділу організаційної роботи, документування та контролю Управління для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

 

       6. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється відділом організаційної роботи, документування та контролю.

 

       7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

 

8. Неповнолітні особи та особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

 

9. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 

       10. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

 

        11. Посадові особи Управління, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян» (із змінами) , «Про державну службу» (із змінами), Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

 

        Начальник управління                                                                                                                                                            В.А. Худняк

 

 

 

 

 

 

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький)